TZA 1.jpg
TZA 1.jpg

TZA voor u


SCROLL DOWN

TZA voor u


De Technologie & Zorg Academie (TZA) biedt een inspirerende state-of-the-art-omgeving:  In een vernieuwende omgeving kunnen studenten, professionals en belangstellenden kennismaken met ontwikkelingen gericht op behoud van zelfstandigheid en zelfredzaamheid in de thuissituatie. Deelnemen kan op verschillende manieren en is interessant voor u als gemeente, zorginstelling of bedrijf. Hieronder vertellen wij u meer over de mogelijkheden voor u als partner, klant, leverancier of donateur.

Naar de huidige partneRs, klanten, leveranciers en donateurs

TZA voor gemeenten


TZA voor gemeenten


Zo kan uw gemeente meedoen!

Als gemeente kunt u partner, klant of donateur van de TZA worden.

Partner

Een gemeente kan partner worden van de TZA. Samen met u verzorgt de TZA dan voorlichtings- en kennisbijeenkomsten voor burgers en mantelzorgers. Daarmee investeert de gemeente op een innovatieve wijze in het vergroten van de zelfredzaamheid en autonomie van haar inwoners. 

Als partner heeft u gedurende één maand verdeeld over het jaar beschikking over de faciliteiten van de TZA, inclusief bemensing, voor uw gemeente. Op die manier kunt u burgers en uw professionals op een laagdrempelige manier kennis laten maken met de mogelijkheden van zorgtechnologie en praktische toepassingen.  Als partner van de TZA bepaalt u samen met de andere partners de koers van de TZA!

Facultatief kunt u als partner deelnemen aan de usability tests van nieuwe innovatieve producten en diensten, die onder de vlag van de TZA worden uitgevoerd. Ook nodigen wij u uit om zelf onderwerpen en ontwikkelingen in te brengen via de gebruikersgroepen. Verder wordt de naam en het logo van uw gemeente als partner op de website van de TZA geplaatst. 

Klant

Een andere optie is om uw professionals deel te laten nemen aan de ontwikkelde (geaccrediteerde) trainingen en scholing van de TZA. Deze worden op verschillende manieren aangeboden, dat is altijd maatwerk voor de organisatie, zowel in vorm als inhoud. Daarnaast organiseert de TZA gedurende het jaar verschillende symposia en lezingen waaraan deelgenomen kan worden. De kosten hiervan verschillen per cursus en module en het aantal te scholen professionals.

Donateur

Herkent u zich in de visie en missie van de Technologie & Zorg Academie en wilt u ons ondersteunen? Door donateur te worden, steunt u de Technologie & Zorg Academie bij het bereiken van de doelstellingen.

Geïnteresseerd?  Bel of mail ons en wij vertellen u graag over de mogelijkheden!

TZA voor bedrijven


TZA voor bedrijven


Zo kan uw bedrijf meedoen!

Als (technisch) bedrijf kunt u op verschillende manieren actief participeren in de TZA. U kunt meedoen als partner, leverancier, klant of donateur.

Partner

Als partner van de TZA bieden wij u de mogelijkheid om uw producten in de TZA te presenteren. Deze producten heeft de TZA in bruikleen en blijven uw eigendom. Gedurende het hele jaar ontvangen wij  inwoners, professionals, studenten en andere groepen die worden rondgeleid in de TZA. Wij gaan met hen het gesprek aan over het verhogen van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid thuis met behulp van de verschillende producten en diensten in ons apartement. Hier kunnen uw producten ook deel van uit maken.

U kunt deelnemen aan de leveranciers- en kennisdag, georganiseerd door de TZA en hier ook een bijdrage aan leveren. Daarnaast krijgt u toegang tot de TZA community, het netwerk en kunt u deelnemen aan de gebruikersgroep, om daarmee ook actief thema’s te agenderen. De gebruikersgroep is een multidisciplinair samengestelde groep met als doel kennis halen en brengen om van daaruit ook tot interessante cross-overs te komen.  Verder wordt de naam en het logo van uw organisatie als partner op de website van de TZA geplaatst.

 Leverancier

Als leverancier kunt u uw producten presenteren in de TZA. Gedurende het hele jaar ontvangen wij  inwoners, professionals, studenten en andere groepen die worden rondgeleid in de TZA. Wij gaan met hen het gesprek aan over het verhogen van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid thuis met behulp van de verschillende producten en diensten in ons appartement. Deze producten heeft de TZA in bruikleen en blijven uw eigendom. Verder wordt de naam en het logo van uw organisatie als leverancier op de website van de TZA geplaatst.

Klant

Test uw technologie in de Twentse Zorgacademie.

Als ontwikkelaar van zorgtechnologie wilt u het beste product op de markt brengen. Het moet veilig zijn, gemakkelijk werken, en bovenal worden gewaardeerd door de gebruikers, of dit nu zorgverleners zijn of zorgvragers. Maar hoe optimaliseert u uw prototype? En waar moet u de mensen vandaan halen die uw product moeten uitproberen? Hier kan de TZA u bij helpen.

De TZA beschikt over een state-of-the-art living lab omgeving waarin zorgproducten en eHealth kunnen worden getest op gebruiksvriendelijkheid en gebruikservaring. De TZA heeft goede relaties met zorginstellingen in de regio, waardoor het mogelijk is om te testen met een specifieke groep  (bijvoorbeeld ouderen met een beperkte handfunctie of ouderen die op het punt staan voor het eerst een rollator te gebruiken).

De voordelen voor u op een rij:

  • Een evaluatie van de gebruiksvriendelijkheid en gebruikservaring door experts op het gebied van zorgtechnologie, maar tegen een scherpe prijs.

  • Evalueer uw technologie met een voor u relevante groep én hun zorgverleners.

  • U ontvangt een overzicht met geprioriteerde verbeterpunten voor uw technologie.

  • U ontvangt een benchmark van uw technologie voor gebruiksvriendelijkheid en gebruikservaring.

  • U kunt zelf kiezen welke gebruikservaring dimensies u wilt laten testen. Denk aan schoonheid, fun, vertrouwen, privacy.

  • Indien gewenst ontvangt u herontwerp advies van een expert op het gebied van gebruiksvriendelijkheid en gebruikservaring van zorgtechnologie.

  • Draag bij aan de zorgprofessional van de toekomst door hen nu met de technologie van morgen te laten werken.

Daarnaast kan de TZA een rol spelen in de doorontwikkeling van een product, bijvoorbeeld door met de producent mee te denken in de toepassingsmogelijkheden en beperkingen van het product of de dienst of door u in contact te brengen met een van onze strategische partners.

Donateur

Herkent u zich in de visie en missie van de Technologie & Zorg Academie en wilt u ons ondersteunen? Door donateur te worden, steunt u de Technologie & Zorg Academie bij het bereiken van de doelstellingen.

Geïnteresseerd?  Bel of mail ons en wij vertellen u graag over de mogelijkheden! 

TZA voor (zorg)instellingen


TZA voor (zorg)instellingen


Zo kan uw zorginstelling meedoen!

Opleiden en kennisoverdracht is een belangrijke pijler van de TZA. De TZA biedt zorginstellingen dan ook (geaccrediteerde) trainingen en scholing aan. Daarnaast organiseren we gedurende het jaar verschillende symposia en lezingen. Hiermee willen we een bijdrage leveren aan de kwalitatieve en kwantitatieve afstemming in en met de beroepsopleidingen en het inhoudelijk versterken van het zorgonderwijs voor professionals in Twente.  Als zorginstelling kunt u meedoen als partner, klant of donateur.

 Partner

Als partner bent u lid en krijgt u toegang tot de TZA Community. De (digitale) ontmoetingsplek waarop kennis en actualiteit op het gebied van zorg en technologie wordt gedeeld zal in de loop 2016 worden gerealiseerd. Vanuit dit platform worden ook geaccrediteerde modules (blended learning) gericht op technologie en zorg aangeboden. Hiermee loopt u voorop als het gaat om nieuwe ontwikkelingen in zorgtechnologie en toepassingen en de vertaling daarvan naar de dagelijkse praktijk van de professionals. Als partner van de TZA bepaalt u samen met de andere partners de koers van de TZA!

Ook kunt u  deelnemen aan de Usability tests, die onder de vlag van de TZA worden uitgevoerd. Wij nodigen u van harte uit om zelf onderwerpen en ontwikkelingen in te brengen via de gebruikersgroep. Als partner heeft u gedurende één maand verdeeld over het jaar beschikking over de faciliteiten van de TZA, inclusief bemensing. Verder wordt de naam en het logo van uw organisatie als partner op de website van de TZA geplaatst. 

 Klant

Als klant van de TZA bieden wij u (geaccrediteerde) trainingen en scholing. Deze worden op verschillende manieren aangeboden, dat is altijd maatwerk voor de organisatie, zowel in vorm als inhoud. Daarnaast organiseert de TZA gedurende het jaar verschillende symposia en lezingen waaraan deelgenomen kan worden. De kosten hiervan verschillen per cursus en module en het aantal te scholen professionals.

Donateur

Herkent u zich in de visie en missie van de Technologie & Zorg Academie en wilt u ons ondersteunen? Door donateur te worden, steunt u de Technologie & Zorg Academie bij het bereiken van de doelstellingen.

Geïnteresseerd?  Bel of mail ons en wij vertellen u graag over de mogelijkheden!