Enschede, 22 oktober 2019

TMZ lid van Technologie & ZorgAcademie

TriviumMeulenbeltZorg (TMZ) is lid geworden van de Technologie & Zorg Academie (TZA). Dit lidmaatschap past binnen de visie die TMZ heeft op het gebied van vernieuwing, innovatie en technologie. Daarin stelt TMZ dat zij, in samenwerking met andere partijen, wil bijdragen aan het verbeteren van de (ouderen)zorg.

IMG_6709.jpg

De TZA richt zich op technologie en toepassingen die het welzijn, de veiligheid en de zelfstandigheid van de zorgvrager vergroten, of bijdragen aan het welzijn van de zorgprofessional. Ook TMZ vindt het belangrijk hieraan mee te werken. Laura Hut, projectleider Zorginnovatie & Technologie bij TMZ: “Dit lidmaatschap maakt het eenvoudiger om nieuwe technologieën op grote schaal te testen en ervaringen met collega-instellingen te delen. Zo werken we samen aan het bereikbaar maken van zorgtechnologieën voor professionals en het verbeteren van de (ouderen)zorg.”

Probeerservice

De behoefte aan het toepassen van zorgtechnologie en vragen rondom dit thema worden binnen TMZ geïnventariseerd door Laura. “Zorgprofessionals geven aan graag te willen werken met nieuwe zorgtechnologieën, maar hebben soms moeite met het vinden en identificeren van relevante en goede producten. Er is behoefte aan een dienst die een voorselectie maakt van de producten en ze test. De probeerservice, een nieuw initiatief van TZA, voorziet in die behoefte. Vanuit de probeerservice kunnen medewerkers van TMZ een aantal producten lenen en uitproberen en zo ontdekken welke zorgtechnologieën passend zijn binnen de ouderenzorg.”

Kennis ontwikkelen

Naast de probeerservice zet de TZA in op het ontwikkelen van kennis bij zorgprofessionals. Zo bieden zij zorginstellingen (geaccrediteerde) trainingen en scholing aan. Daarnaast organiseren ze gedurende het jaar verschillende symposia en lezingen. Laura: “De TZA heeft bijvoorbeeld een introductiemodule Zorgtechnologie ontwikkeld (e-learning en een fysieke bijeenkomst). In 2020 krijgen medewerkers van TMZ de mogelijkheid om deze module te volgen.”


Enschede, oktober 2019

Vacature coördinator ProbeerService Achterhoek

Markenheem zoekt een coördinator voor de ProbeerService in de Achterhoek. Je gaat de zorgtechnologie naar de praktijk brengen. Je standplaats is Ulft. De vacature volgt (deadline 3 november 2019)


Enschede, 21 oktober 2019

Embedded Fitness nieuwe leverancier bij TZA

IMG-20190704-WA0008.jpg
Logo.png

Embedded Fitness is gespecialiseerd in het ontwikkelen van interactieve bewegingsconcepten dat mensen motiveert om meer te bewegen. Met gebruikmaking van de nieuwste hightech bewegingsapparatuur en technieken combineert Embedded Fitness gaming, entertainment en fitness in één concept. Dit E-fitness concept is niet alleen leuk voor jongeren, maar ook voor ouderen en mensen met fysieke en verstandelijke beperkingen.

In de nieuwe locatie in Almelo wordt vanaf 1 november de Smartwall in gebruik genomen.
Enschede, 27 september 2019

20190927_130628.jpg

Garage 2020 kennispartner TZA

Op 27 september ondertekenden Wouter van Kooten, adviseur bij Garage2020-Twente en Eric Wolkotte, directeur TZA, een samenwerkingsovereenkomst.

Garage2020-Twente biedt instellingen innovatiekracht en product innovatie. Professionals worden geïnspireerd en leren hoe zij radicaal anders kunnen denken en werken. Bijvoorbeeld door het benutten van data of toepassen van technologische innovaties.

Projecten Garage2020-Twente


Enschede, 27 september 2019

Werkconferentie Kansen voor Technologie in WMO en Jeugdzorg

We kijken terug op een mooie ochtend met veel leuke gesprekken, interessante verhalen en nieuwe inzichten. Onze eerste sprekers waren Kim Peters  directeur van het Health Innovation Park (HIP) en Marjolein den Ouden lector Technology, Health & Care bij Saxion en Practor Zorg en Technologie bij het ROC van Twente.

Kim Peters sprak over het feit dat we met elkaar de WMO en Jeugdzorg moeten innoveren. Daarvoor zullen we ruimte moeten zoeken in de regels. Het gaat om leveren van betere kwaliteit, tegen lagere kosten.  Het gaat om een gezonde werklast voor medewerkers. Hoe kan technologie hierbij helpen? We worstelen allemaal met dezelfde problemen. We moeten gedrag veranderen en daar wel mee beginnen, ook al zijn het kleine stapjes. Ze ziet een verschuiving van benodigde zorg van de cure sector, via care naar welzijn. Hoe vangen we het op, als ziekenhuizen mensen eerder naar huis sturen om te revalideren en chronische zorg moet steeds vaker thuis plaatsvinden. DAt wordt daarmee een zorg voor gemeenten. Ze sprak in dat kader over de transitie van ZORG naar GROZ. Over de noodzaak om een sterke focus te krijgen op preventie. En roept ook Twente op om betrokken te zijn bij Health-Holland.

Van Velzen 2018

Marjolein den Ouden sprak over technologie ontwikkelen vanuit het perspectief van eindgebruikers. De interactie tussen mens en technologie vindt plaats op verschillende niveaus. Daartoe wordt het onderzoek gericht op connected care, Technology in Society en Human-tech-minded-professional. Ze merkte op dat er grotere verschillen in de samenleving ontstaan op het gebied van gezondheid, levensverwachting en toegankelijkheid van zorg. Een belangrijke vraag is: Hoe zorgen we ervoor dat zorg en welzijn effectief, efficiënt en betaalbaar blijven? Een complex probleem waarbij we moeten kijken voor welke vraagstukken technologie EEN oplossingsrichting is. Om goed naar dit soort problemen te kijken worden technieken gebruikt als desing thinking en de end-user-walkthrough. Daarbij start je bij de eindgebruiker en werk je interdisciplinair.

Ook had ze het over de technology push en de market pull, over de ondersteuning van indicatiestelling door technologie. Duurzame implementatie en borging van technologie in zorg en welzijn is complex. Daarom moeten we starten bij de vraag van eindgebruikers. Een belangrijke boodschap was dan ook; houd een goede stakeholderanalyse bij professionals maar ook bij cliënten en mantelzorgers.

3 Pitches

We vervolgden de ochtend met een drietal pitches door Miranda Zwepink van Square11, Mirjam den Boer van Sense to Connect en Robbert Slotman van Jouw Omgeving. Zo zwierven we van een peer-to-peer-platform voor jongeren via de invloed van geur op gedrag naar de voordelen van het krijgen van inzicht in je eigen ontwikkeldoelen via technologie.

Informatiemarkt en ervaringsdeskundige

Een ander onderdeel van het programma was de informatiemarkt, waar leveranciers van de TZA hun zorgtechnologie oplossingen konden tonen voor de jeugd. Mijn eigen plan, Jouw omgeving, VRiendje, Sense-to-Connect, Spelplus, Zorg van Nu, Square11 en Ritme.

Ritme is een app, ontwikkeld door Alderick van Klaveren. Hij vertelde over zijn eigen ervaringen om grip te krijgen op zijn activiteiten, om zelfstandig te kunnen leven. Daarvoor ontwikkelde hij een app waarmee zijn executieve functie ondersteund wordt.

Hieronder een sfeerimpressie van deze interessante en gezellige ochtend. Alle bezoekers en deelnemers hartelijk bedankt!


Enschede, 15 september 2019

zorg van nu simulatiekist.jpg

Simulatiekist

Nu nieuw bij de TZA in Enschede, de simulatiekist van Zorg van Nu. Met brillen om een oogziekte te ervaren, een systeem om Tinnitus te horen of een handschoen om tremor te beleven. Vanuit die ervaring leer je welke aanpassingen of hulpmidddelen handig kunnen zijn.


Enschede, 15 augustus 2019

Ascom nieuwe leverancier TZA

UIpad - bewoner dashboard.png

Ascom is een internationale aanbieder van ICT- en workflowoplossingen voor Care, Cure en Enterprise. De visie van de organisatie is dat de beste beslissingen genomen kunnen worden als kritische informatie – altijd en overal – beschikbaar is.

Unite SmartSense

Ascom_02.jpg

Met de nieuwste oplossing Unite SmartSense voor de Care markt wordt het leven van de zorgmedewerkers en de bewoners persoonlijker, veiliger en efficiënter. Door slimme technologie, zoals sensoren en camera’s, in de kamer en de instelling ontstaat er meer vrijheid en veiligheid voor bewoners. Door het slimme algoritme wat hier achter zit, kan er een status worden afgegeven of een alarm worden gegenereerd. Er kan per bewoner een persoonlijk profiel worden aangemaakt, waar de zorgprofessional statussensoren, leefcirkels en videobeelden kan beheren.

De laatste statussen en meldingen per bewoner kunnen in een visueel overzicht getoond worden en zelfs tot 30 dagen terug bekeken worden. Met deze informatie kan er een beeld gevormd worden over de trend van de bewoner.


Healthnovum HIDC.jpg

12 juli 2019

Health Innovation Discovery Course

Je bent ongelofelijk druk met jouw werk in de gezondheidszorg. Je moet meer en meer zorg in minder tijd leveren. Je zou meer ruimte willen hebben om te werken aan de zorg voor jouw cliënten, maar vraagt je af hoe dit kan. In de ‘Health Innovation Discovery Course’ leer je stap voor stap hoe je de gezondheidszorg zelf kunt vernieuwen. Met als resultaat dat je meer waarde toevoegt voor cliënten dan je tot nu toe kon. En dat je plezier in je werk houdt.

Voor vragen over deze e-learning kun je terecht bij Kim Peters, oprichter van Healthnovum. Emailadres info@healthnovum.com

Folder


3 juli 2019

Kiek Twente nieuw bij de TZA

Logo Kiek Twente.png

Kiek Twente is nieuwe ‘leverancier’ bij de TZA. Kiek Twente laat mensen die niet meer naar buiten kunnen de prachtige natuur en cultuur van Twente beleven! Door de mooiste ‘kiekjes’ van vele (amateur)fotografen op het platform van Kiek Twente te verzamelen, kunnen aan huis gekluisterde mensen toch genieten van het Twentse buitenleven.  Heel simpel, door de beelden via het platform door te zetten naar een tablet of tv-scherm op locaties waar mensen binnen verblijven. Meer informatie over deelname aan Kiek Twente lees je in de folder:

Folder Kiek Twente


28 juni 2019 Lees hieronder de tekst uit het artikel door Josien Kodde in de Tubantia van 28-6-2019

Verpleeghuismedewerkers in Twente de schoolbanken in om kennis te maken met technische snufjes

VIDEO ENSCHEDE - Verpleeghuismedewerkers vinden zorgtechnologie kil, koud en afstandelijk. Liever geven ze bewoners zelf een aai over de bol. Maar er is geen keus. Robot Tessa en de snoezelkat komen eraan. Daarom krijgen 2300 personeelsleden uit de regio nu alvast scholing om eraan te wennen.

Artikel Tubantia door Josien Kodde 28 jun. 2019

Bij de Technologie & Zorgacademie (TZA), beter bekend als de Twentse Zorgacademie, ligt een snoezelkat op tafel. Het is geen echte kat, maar hij lijkt er wel op. In meerdere opzichten. Directeur Eric Wolkotte van de TZA aait het dier over de rug. 

Direct klinkt het geluid van een spinnende kat. Het dier knippert met de ogen en zijn kopje draait weg. Een paar minuten later draait het beest zich op zijn buik en strekt een poot uit. Aandoenlijk. Hier moeten zelfs kattenhaters om glimlachen.

Vrijwillig

In totaal 500 medewerkers van Carintreggeland, Zorggroep Sint Maarten, Livio, Liberein, De Posten, Zorgfederatie Oldenzaal, De Vriezenhof en Woon- en Zorgcentrum Friso maken nog dit jaar kennis met de snoezelkat. In 2020 en 2012 volgen nog 1800 personeelsleden van onder meer ZorgAccent en TriviumMeulenbeltZorg.

In een lesbijeenkomst en een E-learningpakket van zes uur leren de verpleegkundigen (mbo en hbo) en verzorgenden IG over zorgtechnologie. De scholing is op vrijwillige basis, zegt Eric Wolkotte. „Maar de werkgevers gaan ervan uit dat bijna alle medewerkers meedoen. Wij merken dat ze aanvankelijk vaak moeite hebben met de opkomst van techniek in hun vak. Maar als ze eenmaal zien wat het inhoudt, draaien ze hopelijk bij.”

Eric Wolkotte, foto door Annina Romita

Eric Wolkotte, foto door Annina Romita

Incontinentiemateriaal

Als voorbeeld noemt hij ‘slim’ incontinentiemateriaal. Dat zijn luiers waarin sensoren zitten. De voelers zijn verbonden met een app op de telefoon. „In veel verpleeghuizen is men gewend om bewoners ’s nachts wakker te maken voor verschoning. De vervanging dus van incontinentiemateriaal. Maar als de sensor aangeeft dat de luier nog maar voor 20 procent is verzadigd, kan de bewoner lekker doorslapen. Wakker maken is helemaal niet nodig.’’

De Twentse Zorgacademie heeft voor 90.000 euro aan zorgtechnologie aangeschaft. De verpleeghuizen hebben samen met het Zorgkantoor besloten wat ze zouden kopen. De nieuwe materialen komen in een pop-upwinkel die vanaf eind dit jaar door de regio gaat toeren. De bedoeling is dat medewerkers op de eigen werkplek, waar de winkel tijdelijk neerstrijkt, kunnen kiezen welk technisch snufje ze willen uitproberen.

Slaapkussen

Is het de snoezelkat, het incontinentiemateriaal of misschien het speciale slaapkussen? Ook zo’n voorbeeld van innovatie. Wolkotte: „Het kussen is voor onrustige slapers. Het neemt de adem over van degene die zijn hoofd erop legt. Het kan ook het geluid van de zee laten horen. Na verloop van tijd vertraagt de adem in het kussen, waardoor ook de bewoner langzamer in- en uitademt en tenslotte in slaap komt.”

Regionale verpleeghuizen hebben volgens Wolkotte nog weinig techniek in huis. Hierdoor is de kennis over wat er zoal op de markt is gering bij personeel. Dat moet anders, vindt de academie. Techniek doet namelijk onherroepelijk zijn intrede in de ouderenzorg. Nu is al sprake van een personeelstekort. Ook in Twente en de Achterhoek.

„Dat tekort wordt alleen maar groter omdat de beroepsbevolking terugloopt en de vergrijzing verder doorzet. Zijinstromers en jongeren aantrekken alleen is niet genoeg. Zorgtechnologie is onmisbaar. Het draagt bij aan kwaliteit van leven voor de cliënt en zorgt dat personeel meer tijd heeft voor kerntaken.”


Enschede, 26 juni 2019

Twente krijgt er 500 zorgtechnologie-experts bij!

Zorginstellingen laten ruim 500 medewerkers scholen in zorgtechnologie

De Technologie & Zorgacademie (TZA) gaat ruim 500 medewerkers van zorgorganisaties in Twente scholen in zorgtechnologie. Dankzij het Programma Kwaliteit Verpleeghuiszorg van minister De Jonge uit 2018 konden de convenantpartners een plan indienen voor kwaliteitsverbetering. De transitiemiddelen uit dit plan worden ingezet voor scholing om de deskundigheid van medewerkers te vergroten op het gebied van zorgtechnologie. Ook wordt het benut om een probeerservice te starten later dit jaar.

181012DSF_0754.jpg

De scholing is een combinatie van online leren en een fysieke bijeenkomst. De medewerkers starten met een ‘Introductiemodule Zorgtechnologie’. Later volgen nog andere modules zoals ‘Zorgtechnologie en ethiek’. Directeur Eric Wolkotte van de TZA: ”Het doel is om medewerkers uitgebreid kennis te laten maken met technologie door erover te leren en de producten te proberen. Zo worden ze zich bewust van de mogelijkheden. Want zorgtechnologie draagt zowel bij aan kwaliteit van leven voor de cliënten en het zorgt ervoor dat het personeel meer tijd heeft voor de kern van het werk”.  

De trainingen vinden plaats in Enschede, Hengelo en Almelo. Medewerkers van de betrokken verpleeghuisinstellingen* kunnen zich via de website van de TZA aanmelden. Na afloop ontvangen ze een certificaat en accreditatiepunten.

*Betrokken verpleeghuisinstellingen in 2019: Carintreggeland, Zorggroep Sint Maarten, Stichting Livio, Liberein, Zorgcentrum De Posten, Zorgfederatie Oldenzaal, De Vriezenhof, Woon- en Zorgcentrum Friso. In 2020 en 2021 zullen ook andere regionale zorginstellingen meedoen aan het programma.

Aanmelden via deze site


Enschede, 7 juni 2019

afbeelding.jpg

MijneigenPlan

Ger Apeldoorn installeerde MijnEigenPlan bij de TZA. Het helpt je bij je weekstructuur en er zitten allerlei leuke snufjes bij. Zoals een emotiethermometer, ontspanningsoefeningen, nieuws en spelletjes en nog veel meer. Als je de 21e juni naar de informatie-ochtend komt kun je het meteen uitproberen! Kijk op de agenda voor meer info.


Enschede, 31 mei 2019

Vooraankondiging: Pitch je product!

Heb jij een innovatief product en zoek je naar mogelijkheden om het in de praktijk te laten testen? Dan is dit je kans! De Technologie & Zorg Academie (TZA) is op zoek naar de beste toepassingen voor een aantal veelvoorkomende problemen.

Die ‘problemen’ hebben we vastgesteld aan de hand van designsessies rond een drietal thema’s:

Komt jouw product hier ook tussen te staan? Doe mee met de pitch van de TZA!

Komt jouw product hier ook tussen te staan? Doe mee met de pitch van de TZA!

  • Dementie & Technologie

  • Jeugd & Technologie

  • Vitaliteit & Technologie

Jouw product biedt bijvoorbeeld een oplossing om eenzaamheid terug te dringen, om mensen meer te laten bewegen of om onrust en dwalen te beperken.

Heb jij een toepassing die we kunnen testen? Lost jouw product een van de problemen op? Doe dan mee aan ‘Pitch je product’.

Wat is er te winnen? 

  • Een verkennend gesprek bij één of meerdere zorgorganisaties over een pilot project.

  • Eén of meerdere pilotprojecten.

  • Introductie in het netwerk van de TZA leden.

Na de zomervakantie volgt er meer informatie over de deadlines en de randvoorwaarden van de pitch. Houd onze website in de gaten!

Wil je nu alvast laten weten wat je als leverancier te bieden hebt, dan kan dat natuurlijk ook. Stuur je informatie naar info@tza.nu en we nemen contact met je op.


Enschede, 8 mei 2019

IMG-20190508-WA0004.jpg

De Vriezenhof lid van TZA

Op 8 mei werd de samenwerking een feit. Links op de foto Paul de Jongh, Directeur-Bestuurder van De Vriezenhof beschrijft de verwachtingen rond de samenwerking als volgt: “Zorgtechnologie verbindt, net als samenwerken, daarom willen wij graag middels ons lidmaatschap een bijdrage leveren aan die verbinding”.


Enschede, 8 mei 2019

IMG-20190508-WA0008.jpg

Friso lid van TZA

Op 8 mei ondertekenden Benny Kraaiveld (op de foto links), bestuurder van Friso en Eric Wolkotte van de TZA de overeenkomst. Benny Kraaiveld over de samenwerking: “De ouderzorg staat volop in de belangstelling en zal steeds meer een beroep doen op de maatschappij in verband met de verzilvering van de Nederlandse bevolking. Om deze zorg in de toekomst volwaardig te laten zijn is het slim toepassen van technologische hulpmiddelen als aanvulling op de mens tot mens relatie een ideale oplossing. Het is nodig om op tijd effectieve hulpmiddelen te implementeren. Friso ziet het als maatschappelijk doel om zich hiervoor in te zetten en we zien er naar uit om dit in een breed kader met partners uit de omgeving te klaren.”


2015tza Vacature Trainer Zorgtechnologie.jpg

2 Trainers gezocht!

De Technologie & Zorg Academie verzorgt diverse trainingen voor zorgprofessionals op het gebied van zorgtechnologie. We zoeken 2 trainers voor 4 uur per week, die vanuit hun eigen organisatie ingezet kunnen worden bij de TZA. Een super leuke klus in een gezellig en enthousiast team. Lees de vacature en reageer voor 1 juni via info@tza.nu.

De Vacature


Enschede, 18 april 2019

IMG_0686.jpg

Pro Senectute lid van TZA

Op donderdag 18 april werd de samenwerking tussen de Technologie & Zorg Academie (TZA) en Pro Senectute, locatie Tusserlerhof in Lochem, een feit. Hiermee beoogt de organisatie, waar mogelijk, bij te dragen aan de zelfredzaamheid en veiligheid van bewoners in de locaties en van Vrienden van de Vereniging Pro Senectute.

Op de foto links Rob Nijhuis, coördinator van de TZA en rechts Rein Souwerbren, bestuurder Pro Senectute.

Persbericht


Enschede, 10 april 2019

PHOTO-2019-04-23-09-11-22+%283%29.jpg

Jarabee lid van TZA

Hengelo, 10 april 2019 – Jarabee is lid geworden van de Technologie & ZorgAcademie (TZA). Bij Jarabee staat de ondersteuning, ontwikkeling en gespecialiseerde hulp aan kinderen en jongeren voorop. Zorgtechnologie en innovatie is in het aanbieden van deze hulp onmisbaar en speelt een belangrijke rol.

Op de foto links Ruud Brinkman, directeur zorg en waarnemend bestuurder van Jarabee en rechts Eric Wolkotte, directeur TZA.

Persbericht


image001.jpg

Ben jij onze nieuwe collega?!

De Probeerservice wordt een geweldig leuk product van de TZA voor leden. En jij kan daar de spil van zijn! Stuur je sollicitatie voor 6 mei aan info@tza.nu

De vacature


Enschede, 15 april 2019

IMG_0183.jpg

Ambiq lid van Technologie & Zorg Academie

José Schilderinck, bestuurder van Ambiq: “Ambiq stelt de cliënt centraal. Effectieve hulpverlening aan onze cliënten is áltijd in samenwerking met anderen. We werken samen om onze behandeling naadloos af te stemmen voor de beste hulp. Zowel landelijk als regionaal nemen we het voortouw in onderzoek t.b.v. specifiek de LVB-problematiek en het bredere jeugdzorgveld. We zijn ervan overtuigd dat zorgtechnologie daarbij een belangrijke rol vervult. Ambiq werkt daarin graag samen binnen de TZA en met haar partners.”

Directeur TZA Eric Wolkotte: “Schermzorg, domotica, thuismetingen, (zorg)robotica, digitale portals, sensoren, slimme medicijnverstrekkers; het gebruik van zorgtechnologie groeit explosief. Professionals en zorgorganisaties worden hier steeds vaker mee geconfronteerd en maken er meer gebruik van. We zijn dan ook erg blij met de toetreding van Ambiq. Hiermee kunnen we voor doelgroep van Ambiq samen meer bereiken.”

Links Eric Wolkotte directeur TZA en rechts José Schilderinck, bestuurder Ambiq

Persbericht


Enschede, 5 april 2019

Logo-BriteRed-2019.png

Brite nieuwe leverancier bij de TZA.

Gert Snijders van Brite: “De knowhow van Brite sluit goed aan bij de doelstelling van de TZA; bewustwording, acceptatie en adoptie van zorgtechnologie. Maar dan heb je wel een WiFi netwerk nodig dat het altijd doet. Veel technologische toepassingen vragen om een stabiel ICT/WiFi netwerk. Het is een heel actueel thema in de zorg waar betrouwbaarheid van de technologische oplossing heel belangrijk is. Acceptatie van zorgtechnologie krijgt een knauw als je niet op de toepassing kunt vertrouwen. “

Volgens Gert wil Brite graag haar steentje bijdragen om te zorgen dat zorginstellingen kunnen beschikken over een goed functionerend netwerk: “Wij gaan voor tevreden cliënten, tevreden zorgverleners en tevreden zorginstellingen. Dat is de reden om te participeren met de TZA. Brite is de sparringpartner voor zorginstellingen die uitdagingen hebben omtrent hun WiFi en ICT-infrastructuur. Wij staan voor een 24/7 stabiel ICT/WiFi netwerk. Op deze manier zorgen ze samen met de zorginstelling voor betere zorg.”


Enschede, 29 maart 2019

Van idee naar werkelijkheid

tza cartoon.PNG

“VAN IDEE NAAR WERKELIJKHEID “

BESTUURDERSMAGAZINE MAART 2019

WGV ZORG EN WELZIJN

Een leven lang leren, onderwijs en werkveld dichter bij elkaar brengen, technologische ontwikkelingen inzetten; het is duidelijk dat die noodzaak steeds groter wordt. In het artikel “Van idee naar werkelijkheid” vertellen Dries Krens, Dorine Koopman en Eric Wolkotte over de stand van zaken rondom Allyoucanlearn, WijkLink en de Technologie en Zorg Academie (TZA) en de samenwerking tussen deze initiatieven. 

Lees meer


Enschede, 18 maart 2019

Ondertekening+de+Posten

De Posten lid TZA

De Posten is lid geworden van de Technologie & ZorgAcademie (TZA). Bij de Posten is de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van klanten belangrijk, dat draagt bij aan de kwaliteit van leven. Zorgtechnologie speelt daar een steeds belangrijkere rol bij.

Rick Hogenboom, bestuurder van de Posten: “Voor de Posten staan het welzijn en goede zorg van de klant centraal. We willen onze klanten zelf keuzes kunnen laten maken en bijdragen aan de kwaliteit van leven. We zijn ervan overtuigd dat zorgtechnologie daarbij een belangrijke rol kan (gaan) vervullen. De Posten kan dat niet alleen en maakt graag gebruik van de kennis en expertise van de TZA, en natuurlijk de partners.”

De Posten wil zelf actief een bijdrage leveren aan het gebruikmaken van zorgtechnologie en heeft daarvoor een projectgroep o.l.v. Joyce Mazeland in het leven geroepen. Deze groep gaat zich bezighouden met de bewustwording en implementatie van zorgtechnologie binnen de Posten.

Van links naar rechts op de foto:

Joyce Mazeland kartrekker projectgroep, Rick Hogeboom bestuurder de Posten en Eric Wolkotte directeur TZA.


Enschede, 18 januari 2019

Roessingh en Technologie & Zorg Academie organiseren E-Health infomarkt in Enschede

Enschede, 10 december 2018

E-Health wordt steeds belangrijker in de zorg. Slimme technologie ondersteunt zorgprofessionals

én mensen die zorg nodig hebben. Roessingh en de Technologie & Zorg Academie (TZA) organiseren op donderdag 24 januari bij Roessingh een informatiemarkt over E-Health. Zorgprofessionals, zorgvragers, studenten, onderzoekers en andere geïnteresseerden zijn welkom om hier kennis te maken met zorgtechnologie die in en rond Enschede wordt ontwikkeld en toegepast.

Robotassistent Lea

Robotassistent Lea

GableCORE

GableCORE

 Naast Roessingh en de TZA zijn ook Liberein, Aveleijn, Lang Zult U Wonen, Roessingh Research and Development, Ambiq, CarintReggeland, Loohuis, GableSystems, GameLab Oost en Robot Care Systems aanwezig. Deze infomarkt is onderdeel van de landelijke E-Healthweek 2019.

 Wat is er te zien en te doen?

Maak een dansje met Robotrollator LEA. Zet een VR bril op en ervaar zelf wat Virtual Reality kan doen voor pijnpatiënten. Probeer in het NovaLab de nieuwste oefenapparatuur voor revalidatie uit.

Maak kennis met de Gable CORE, de nieuwste robot innovatie voor het trainen van lopen en balans bij revalidatie. Bekijk nieuwe zorgtechnologie en slimme hulpmiddelen voor thuis, gedemonstreerd door de Twentse Zorg Academie en haar partners. Ontdek samen met GameLab Oost de kracht van serious games in zorg en welzijn. Probeer zelf de automatische medicijndispenser, de Braintrainer Plus en snoezelkat JustoCat en nog veel meer!

 De E-Health informatiemarkt duurt van 11.00 uur tot 15.00 uur en is gratis te bezoeken in de Bomenhal en het NovaLab van het revalidatiecentrum aan de Roessinghsbleekweg 33 in Enschede.


Eerste Algemene Vergadering van de Coöperatieve Vereniging TZA

Op maandag 10 december was de eerste Algemene Vergadering van de Coöperatieve Vereniging TZA. Het bestuur en de directie presenteerden de resultaten van het afgelopen jaar en samen keken we naar de plannen voor 2019.

De thema’s voor 2019 zijn:

Vitaliteit & Technologie

Privacy & Technologie

Jeugd & Technologie

Dementie & Technologie

We gaan met GameLab Oost, samen met de kenniskring en werkgroepen, deze thema’s via de methode Design-Thinking oppakken. Dat brengt zeker hele mooie en creatieve nieuwe ideeën voor de toekomst!

In 2019 gaat de TZA verder als Technologie & Zorg Academie met een nieuw webadres www.tza.nu

De Algemene Vergadering is afgesloten met instemming van de leden op de gepresenteerde resultaten, het jaarplan 2019, begroting 2019, huishoudelijk reglement en de naamswijziging.

Bewustwording, adoptie en acceptatie van zorgtechnologie in de praktijk.
— Daar zetten wij ons met z’n allen voor in !

Presentatie zorgprofessionals tijdens de Algemene Vergadering;

“Vanuit beleving kom je tot acceptatie”

Professionals van ZorgAccent en Carintreggeland vertelden over hun persoonlijke ervaringen met de TZA en het ontdekken van zorgtechnologie passend bij de eigen cliënten en medewerkers. Sinds de start van het lidmaatschap volgden veel medewerkers de online module Introductie Zorgtechnologie en bezochten de themabijeenkomsten.

In de praktijk is de sleutel: het beleven en uitproberen van zorgtechnologie om te kunnen begrijpen wat het toevoegt aan je werk. De samenwerking met de TZA zorgt ervoor dat professionals nieuwsgierig worden. Tegelijkertijd wordt vanuit de werkgroepen in de organisaties zelf gewerkt aan het praktisch inzetten van passende zorgtechnologie.

Voorbeelden van Tessa (een robothondje), GPS tracking en dergelijke maakten duidelijk hoe - vanuit het lenen en uitproberen van zorgtechnologie - uiteindelijk daadwerkelijk dingen worden aangeschaft. Het ProbeerLab (uitleenservice) voor de leden van de TZA zal hier een mooie bijdrage aan leveren.

Een heel belangrijke conclusie is bijvoorbeeld dat als professionals zelf met een ‘probleem’ komen en je daar dan een zorgtechnologie oplossing bij zoekt, je sneller komt tot acceptatie en daadwerkelijk gebruik van het product. Dat begint bij het omarmen van zorgtechnologie door bestuurders en management. Dat geeft een krachtig signaal af en zet dingen in beweging. Vooral als een aantal medewerkers hiervoor wordt vrijgemaakt.


Enschede, 3 december 2019

Zelfredzaamheid verhogen en veiligheid vergroten met inzet slimme loophulpmiddel? 

LEA Bergen op Zoom kl_DSC0200.jpg

Een loophulpmiddel die je naar je toe kan laten komen door middel van één druk op de knop. Die je ondersteunt bij het rechtop lopen door een melding te geven en te remmen als je er te ver van af staat. Een loophulpmiddel met een ingebouwde tablet waarmee je kunt beeldbellen en bewegingsoefeningen in je vrije tijd kan uitvoeren. Dit alles is mogelijk met de slimme (robot)assistent Lea.

Sinds woensdag 31 oktober staat de Lea bij Carintreggeland Huis Eugeria te Almelo. De eerste week heeft de slimme (robot)assistent op de oefenzaal van de fysiotherapie gestaan, zodat cliënten een kijkje konden nemen en deze konden ervaren. Daarnaast konden ook de zorgmedewerkers kennis maken met het loophulpmiddel.

Het (slimme) loophulpmiddel wordt de komende tijd in samenwerking met de Twentse Zorgacademie (TZA) bij verschillende zorginstellingen in de regio getest. Na elke test vindt er een evaluatiemoment plaats, waarbij de verschillende zorgorganisaties de ervaringen met elkaar uitwisselen, zodat een volgende zorginstelling hierop kan anticiperen voor hun test met het loophulpmiddel. Het is bijzonder mooi om te zien hoe zorginstellingen zo ook onderling kunnen samenwerken.


Enschede, 9 november 2018

Mix & Match spel voor thuiszorg

Sinds 2015 stellen wijkverpleegkundigen vast welke zorg cliënten thuis nodig hebben en hoe die zorg het beste geleverd kan worden. Zorgverzekeraars, de overheid en veel zorginstellingen koersen erop dat er tijdens dit klinisch redeneren en indiceren regelmatiger aan technologie wordt gedacht. Voor een grote groep wijkverpleegkundigen is de drempel nog vrij hoog om eHealth toe te passen in het werk. Dit blijkt uit het onderzoek ‘eHealth in de wijk’ van het lectoraat ICT-innovaties in de Zorg van hogeschool Windesheim. Een van de tools die ontwikkeld is op basis van het onderzoek is een spel waarmee je samen met collega's op een leuke en interactieve manier kennis maakt met eHealth: de kaarten beschrijven zorgproblemen en mogelijke oplossingen in de vorm van zorgtechnologie.

Mix & Match

mix&match.png

mix & match spel

Zorgproblemen oplossen met zorgtechnologie


Enschede, 1 november 2018

Partners- en leveranciersdag 2018

Het thema van deze dag was Zorgtechnologie & Serious Gaming. We gingen op bezoek bij onze partners stichting GameLab Oost en Saxion. We maakten kennis met de innovaties van een aantal bedrijven in het oude ziekenhuis aan het Ariënsplein in Enschede (Gebouw Connect-U) en leerden hoe we een methode als design thinking kunnen gebruiken. Een inspirerende en leerzame middag met leuke ideeën voor de toekomst! Allemaal heel hartelijk bedankt voor jullie komst en de mensen van GameLab Oost en Saxion voor de organisatie aan het Ariënsplein!Enschede, 2 oktober 2018

Samen de zorg innoveren vanuit Twente

regionaal netwerk twente gezondheid.PNG

Op 2 oktober 2018 organiseerde het Health Innovation Park in samenwerking met de Gemeente Enschede en Health Holland een conferentie waar Twentse zorginnovators, zorgprofessionals, het bedrijfsleven, onderzoekers, hubs en kennisinstellingen op het gebied van medtech en e-Health samen kwamen. Alle netwerkpartners in het Twentse ecosysteem Life Science & Health presenteerden zich, zo ook de TZA. Meer informatie en een terugblik op deze dag vind je op de site van de gemeente Enschede.


Enschede, 12 oktober 2018

themamiddag

help?! Zorgtechnologie

De themamiddag Help?! Zorgtechnologie! was een succes. Ruim 70 deelnemers spraken over de rol van zorgtechnologie in het leven van de gebruikers. Daarvoor was onder andere ervaringsdeskundige en expert Tim Kroesbergen uitgenodigd. Tim zijn hart ligt bij communicatie en belangenbehartiging. Dor zijn eigen medische geschiedenis als persoon met Osteogenesis Imperfecta en zijn digitale communicatie passie een grote interesse in smart-health oplossingen.

We luisterden tijdens het plenaire gedeelte naar zijn verhalen en die van Jos Geeskens, programmaleider Domotica en Technologie van Siza (vroeger bekend als ‘Het Dorp’). In een drietal workshops werd uitgebreid gesproken over het gebruik van zorgtechnologie in het dagelijks leven, en hoe je als zorgprofessional kunt bijdragen aan acceptatie bij collega’s, clienten en mantelzorgers.

Volgende keer ook meedoen aan een themamiddag? Houd de agenda in de gaten!


Enschede, 19 september 2018

Appnormal nieuwe leverancier met ‘Spraaksticker’

App ontwikkelaar Appnormal uit Enschede is leverancier geworden van de TZA. Met de Spraaksticker app kunt u spraak aan stickers koppelen. Ideaal voor als iemand visueel beperkt is. De app is volledig toegankelijk met VoiceOver en TalkBack. Er zijn heel veel toepassingen te bedenken binnen de woonsituatie. Spreek bijvoorbeeld de houdbaarheidsdatum van producten in of plak een sticker op producten met dezelfde vorm om ze uit elkaar te houden (bijvoorbeeld een pak muesli of macaroni).

Ook is het mogelijk om een brief voor te laten lezen. Of een stappenplan. Dat is heel gebruiksvriendelijk voor als iemand laaggeletterd is of om je stap voor stap door een handleiding te loodsen.  

Download de app via de website: https://spraaksticker.nl

iPhone download: https://itunes.apple.com/nl/app/spraaksticker/id1383757527

Android download: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appnormal.speechsticker


Enschede, 6 september 2018

 

Ondertekening Game Lab Oost.jpeg

GameLab Oost nieuwe partner TZA

Deze week hebben Stichting GameLab Oost en Twentse Zorgacademie het partnerschap ondertekend. Deze mooie samenwerking zal innovatieve projecten en samenwerking opleveren voor beide organisaties en hun stakeholders.

#innovatie #ehealth  #knowledgesharing #seriousgames


Enschede, 21 juli 2018

Probeerlab gestart; Fitbit als eerste getest

De Fitbit is het eerste item dat is uitgeleend voor het testen in de praktijk. Een studente 'Gezondheid en technologie' gebruikte het ter ondersteuning van een onderzoek naar slaapproblemen bij een cliënt van een thuiszorgorganisatie. 

Een cliënt gaf aan slaapproblemen te hebben, ondanks de slaapmedicatie. De zorgverleners hebben in overleg met de cliënt onderzoek gedaan naar het slaapprobleem. De Fitbit is ingezet om te onderzoeken hoe het slaapritme is tijdens de nacht, gedurende een aantal nachten. De meetgegevens kunnen - met toestemming van de cliënt - aan de huisarts worden voorgelegd ter ondersteuning van het consult. 

Aan de meetgegevens is te zien dat de cliënt niet tot nauwelijks is een diepe slaap terecht komt en geregeld wakker wordt. Bij oudere mensen is het normaal dat ze minder vaak in diepe slaap komen en 2 á 3 keer per nacht wakker worden. Maar mevrouw heeft dit ook terwijl ze slaaptabletten gebruikt. 

De cliënt vond het prettig om serieus genomen te worden. Het gebruik van de Fitbit was eenvoudig; elke avond werd de cliënt gebeld om de Fitbit om te doen. De metingen gaan vervolgens vanzelf en de resultaten worden op afstand ingelezen met een tablet of telefoon.

De student: "Ik vind zelf de Fitbit een goede technologische oplossing in de thuiszorg. Zo kun je iemand in zijn eigen thuissituatie meten voordat je meteen een arts of dergelijke inschakelt. Hierbij moet je als verzorgende goed kunnen beoordelen dat het gaat om een situatie waarbij het verantwoord is dat de cliënt thuis blijft. Daarnaast moet je vertrouwelijk omgaan met de gegevens die je uit het onderzoek haalt."
 


Enschede, 12 juli 2018

Al bijna vakantie? Nog net even tijd om onze laatste nieuwsbrief te lezen! Over onze nieuwste partner GameLab Oost en leverancier Tunstall. En een aankondiging van onze themamiddag voor professionals op 12 oktober aanstaande. Lees meer:

Nieuwsbrief mei-juni 2018


Enschede, 3 juli 2018

55+’er past huis én gedrag niet aan op leeftijd

Uitstellen woningverbeteringen leidt in praktijk vaak tot afstel. I&O Research onderzocht voor Lang zult u wonen:


ENSCHEDE - De meeste 55+’ers in Overijssel houden er in hun woonsituatie rekening mee dat ze langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. In totaal zegt 86% hier rekening mee te houden, maar 70% van de mensen heeft nog geen enkele actie ondernomen om hun woonsituatie veiliger of comfortabeler te maken met het oog op de oude dag. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van de bewustwordingscampagne Lang zult u wonen. Het onderzoek is gehouden onder 3311 Nederlanders van 55 jaar en ouder. In Overijssel deden 508 mensen mee aan het onderzoek.

Factsheet
Volledig Rapport
Persbericht Lang zult u wonen


Enschede, 2 juli 2018

Tunstall is leverancier  geworden van de Twentse Zorgacademie! Zij gaan o.a. Telehealth (thuismonitoring van vitale waarden) beschikbaar stellen en participeren in het opzetten van een leerafdeling zorgtechnologie. 

Tunstall is wereldwijd marktleider op het gebied van Connected Care en Connected Health met aanwezigheid in bijna 50 landen. Met 60 jaar ervaring integreert Tunstall innovatieve oplossingen zoals slimme leefcirkels, leefstijlmonitoring, woningtoegang, personenalarmering en thuismonitoring van vitale waarden.

Tunstall logo.png

De missie van Tunstall: "Het bieden van technologisch gedreven diensten die onze klanten faciliteren om goede zorg op de juiste plek, op het juiste moment te leveren. Ruim 5,4 miljoen gebruikers ter wereld onderschrijven onze visie: Een wereld waarin mensen de vrijheid hebben om onbezorgd hun eigen leven te leiden in een woonomgeving van hun keuze"


Enschede, 23 mei 2018

Saxion cursus: Inzet van technologie rond mensen met dementie

Technologie en ouderen thuis zijn een combinatie met veel potentie. Toch zien we dat vaak niet tot zijn recht komen. Dit komt bijvoorbeeld door onbekendheid met de mogelijkheden van technologie, geschaad vertrouwen of een onduidelijke rolverdeling tussen formele en informele zorgverleners. Om die reden is door Saxion de cursus ‘Ouderen houden regie met technologie' ontwikkeld. Hierin leren formele en informele zorgverleners met en van elkaar wat er allemaal mogelijk is met technologie en hoe die technologie goed ingezet kan worden.

Meer informatie een aanmelden via kennisplein Beter Oud


Enschede, 23 mei 2018

Saxion biedt Master Health Care and Social Work studieroute Technology & Innovation

Welke rol speelt technologie binnen zorg en welzijn? Dat ontdek je tijdens deze studieroute. Je kijkt hoe acceptatie en verdere ontwikkeling van technologie tot stand kan komen en welke effecten dit heeft op zowel individuele professionals en hun organisaties, als binnen het bredere domein van gezondheidszorg en welzijn. In september start Saxion met een nieuwe lichting.

Meer informatie en aanmelden


tza nieuwsbrief.PNG

Nieuwsbrief

April 2018:

Themadag 8 juni voor professionals

Nieuwe leden

Kenniskring en uitleenservice

Inloopochtend 15 juni voor burgers


Enschede, 26 april 2018

IMG-2368.JPG

Zorgfederatie Oldenzaal lid TZA

Enschede, 26 april 2018 – Zorgfederatie Oldenzaal is lid geworden van de Twentse Zorgacademie (TZA). Zorgfederatie Oldenzaal verwacht met het lidmaatschap de medewerkers te ondersteunen in het ontdekken en proberen van allerlei zorgtechnologische oplossingen voor hun cliënten.

Wiesje Heeringa, directeur bestuurder van de Zorgfederatie Oldenzaal: “Een van onze pijlers voor het welbevinden van onze cliënten is de visie op positieve gezondheid van Machteld Huber. Wij willen ruimte creëren voor het individu en zijn of haar wensen. Zorgtechnologie brengt je als oudere een extra mogelijkheid om je leven zelf in te richten. Om langer zelfstandig te blijven. Om je sociale contacten te behouden ondanks beperkte mobiliteit. Onze medewerkers worden uitgedaagd om daarin mee te denken. Met het lidmaatschap van de TZA willen wij onze medewerkers ondersteunen in het ontdekken en proberen van allerlei zorgtechnologische oplossingen voor hun cliënten.”

Persbericht


11 april 2018

Enschede, 11 april 2018 –Liberein is lid geworden van de Twentse Zorgacademie. Liberein verwacht met deze samenwerking de inzet van technologie bij de zelfzorg van cliënten goed te kunnen onderzoeken en begeleiden. Het programma van de TZA biedt ook medewerkers in zelforganiserende teams allerlei mogelijkheden om te wennen aan zorgtechnologie en dit in het werk te integreren.

Elo Gramsbergen, bestuurder van Liberein: “Een nieuwe dynamische omgeving en minder geld, vragen om een flexibele organisatie die snel op veranderingen kan inspelen. Bovendien stellen cliënten en hun familie steeds hogere eisen aan onze zorg en dienstverlening en ondersteunende (digitale) systemen. Ook onze medewerkers veranderen. Medewerkers willen graag optimale regelruimte om hun vak te kunnen uitoefenen, zonder betutteling en bureaucratie. Het inzetten van zorgtechnologie kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren.”

Directeur TZA Eric Wolkotte: “Het doel van de Twentse Zorgacademie is (aankomende) professionals, mantelzorgers en zorgvragers te laten zien en ervaren hoe zorgtechnologie kan bijdragen aan het zelfstandig en zelfredzaam blijven. De rol van de zorgprofessional is hierbij cruciaal. Als zij weten wat er te verkrijgen is en hoe dit het leven van hun cliënt vergemakkelijkt, kunnen ze het ook beter toepassen en adviseren. De zorgprofessionals worden bij de TZA getraind en opgeleid om zorgtechnologie te adopteren en toe te passen in de werksituatie. ”

Liberein bij TZA Links Elo Gramsbergen bestuurder Liberein en rechts Eric Wolkotte directeur TZA.jpg

Liberein nieuwe partner TZA

Elo Gramsbergen van Liberein en Eric Wolkotte van de Twentse Zorgacademie zetten hun handtekening.


6 april 2018

Twentse Zorgacademie (TZA) vanaf nu coöperatieve vereniging

De Twentse Zorgacademie is een coöperatieve vereniging geworden. Daarmee heeft de organisatie de projectstatus achter zich gelaten. Eric Wolkotte, voorheen projectleider van de TZA, is nu benoemd als directeur van de coöperatie.

Op 6 april was de officiële startbijeenkomst van de coöperatieve vereniging. In het bestuur zitten: Margo Koopman, Directeur MBO College voor Mens & Maatschappij (voorzitter); Heidi de Bruijn, lid Raad van Bestuur van Carintreggeland (secretaris), Miriam Luizink, directeur-bestuurder bij Roessingh Research & Development (RRD) (penningmeester) en Heinz Reinink, manager P&O van Livio (lid).

De TZA start ook met een kenniskring voor de professionals van de aangesloten leden; onderwijs, (zorg)ondernemers en overheidsorganisaties). De kenniskring brengt de professionals bij elkaar voor inspiratie en innovatie. Er wordt gewerkt met interactieve sessies, presentaties en discussies. De organisaties informeren elkaar over lopende of van start gaande pilots met zorgtechnologie. Samen kunnen ze innovatieve producten testen op gebruiksvriendelijkheid en gebruikservaring in een realistische zorgsetting.

Fotografie: Christian van der Meij


4 april 2018

Enschede, 4 april 2017 –Zorggroep Sint Maarten is lid geworden van de Twentse Zorgacademie. Zorggroep Sint Maarten verwacht dat de bundeling van kennis en ervaringen op het gebied van zorgtechnologie van meerwaarde zal zijn voor cliënten, professionals en verwanten.

Anneke Bouwmeester, voorzitter Raad van Bestuur van Zorggroep Sint Maarten: “Wij geloven in handelen vanuit mogelijkheden en kijken daarbij naar de eigen kracht van onze cliënten. Zorgtechnologie kan hen daarbij ondersteunen. Als lerende organisatie willen wij ook onze eigen medewerkers kansen bieden om zich verder te ontwikkelen. Dat doen we door open te staan voor innovaties en door onze eigen kennis en kunde te delen met anderen. Met dit lidmaatschap verwachten wij mooie ontwikkelingen te realiseren voor onze organisatie en onze mede-partners bij de TZA.”

Directeur TZA Eric Wolkotte: “We zien dat er een enorme ontwikkeling is rond zorgtechnologie. Daarmee kunnen ouderen en mensen met een beperking (langer) zelfstandig en zelfredzaam blijven. De zorgprofessionals van nu en de toekomst kunnen bij de TZA worden getraind en opgeleid om zorgtechnologie te adopteren en toe te passen in de werksituatie. We zijn dan ook erg blij met de toetreding van Zorggroep Sint Maarten. Hiermee kunnen we in Twente nog meer van betekenis zijn voor iedereen die baat heeft bij innovaties die anders nog lang onontdekt zouden zijn. ”

SintMaarten.jpg

Sint Maarten

nieuwe partner TZA

Anneke Bouwmeester van Zorggroep Sint Maarten en Eric Wolkotte van de Twentse Zorgacademie zetten hun handtekening


 

26 januari 2018

In de Tubantia stond op 26 januari 2018 een interview met Eric Wolkotte, naar aanleiding van de e-healthweek. Ook in het Magazine voor Zorg en Welzijn is een artikel geplaatst over de TZA ter gelegenheid van de e-healthweek.

tubantia TZA 26 januari 2018.png
Technologie voor betere zorg.JPG

Zorg & Welzijn

De Special Zorg en Welzijn is een uitgave van Heel Holland Zorgt en WGV Zorg en Welzijn in samenwerking met RegioPlus en verschijnt ter promotie van de Week van Zorg en Welzijn 2018. Lees hoe zorg en welzijn écht werkt!

Magazine Zorg en Welzijn


25 januari 2018

E-healthweek 2018

Tijdens de e-Healthweek 2018 worden in heel Nederland activiteiten georganiseerd om eindgebruikers en professionals kennis te laten maken met e-Health. Op de Informatiemarkt konden mensen op 24 januari in Dinkelland en op 25 januari in Enschede een kijkje nemen op het Gemeentehuis van Dinkelland in Denekamp en bij de Twentse Zorgacademie in Enschede. Er was volop belangstelling voor de vele mogelijkheden om met de hulp van (zorg)technologie langer thuis te blijven wonen. Van snoezelrobots tot een hoog-laagkeuken, aanpassingen in huis, apps en tablets voor contact en nog veel meer. Ook een keer kijken? Neem contact met ons op voor een afspraak info@twentsezorgacademie.nl

Een korte film en foto's:


December 2017

TZA nieuws december 2017

In deze nieuwsbrief een overzicht van actualiteiten, aankondigingen van bijeenkomsten en informatie naar enkele nieuwe producten bij de TZA. 


Health Valley en Twentse Zorgacademie gaan samenwerking aan, 7 december 2017

Health Valley en Twentse Zorgacademie gaan samenwerking aan, 7 december 2017

7 december 2017

Twentse Zorgacademie nieuwe partner van Health Valley

Op donderdag 7 december ondertekenden Health Valley en de Twentse Zorgacademie(TZA) een samenwerkingsovereenkomst voor een partnerschap binnen het innovatienetwerk. De TZA treedt toe als embedded fieldlab voor de ouderenzorg, een mooie kans voor partners gericht op de ouderenzorg.

Marc Kalf, Innovatiemanager Health Valley: ‘Wij zijn erg blij met TZA als partner. Zij beschikken over een laagdrempelig living lab, waar zorgproducten en e-health innovaties van onze partners op gebruiksvriendelijkheid, gebruikservaring en acceptatie in een realistische zorgsetting worden getest door studenten samen met zorgverleners, en eindgebruikers.’

Eric Wolkotte, Projectleider Twentse Zorgacademie: ‘De samenwerking met Health Valley is voor ons zeer waardevol. Zij hebben een groot en breed netwerk en positie op het gebied van innovaties op het gebied van Life Sciences & Health. Ze bieden ons daarmee de mogelijkheid om et dit netwerk in contact te komen, kennis uit te wisselen en de TZA als embedded fieldlab voor de ouderenzorg te positioneren.'

Health Valley

Health Valley Netherlands is het innovatienetwerk binnen Life Sciences & Health. Bedrijven, zorginstellingen, kennisinstellingen en overheden ontmoeten, verbinden en versterken elkaar via Health Valley. Door innovatie-, markt- en ondernemerskracht te bundelen, geven deze partners een onmiskenbare impuls aan de zorg. Het jaarlijkse Health Valley Event is een van de initiatieven om mensen en organisaties aan elkaar te verbinden.

 De Twentse Zorgacademie

Twentse Zorgacademie (TZA) is hét regionale innovatieve leerwerk-, test- en oefencentrum in Twente op het gebied van zorgtechnologie en toepassingen gericht op het behoud van zelfstandigheid en zelfredzaamheid in de thuissituatie. Hogeschool Saxion en Roessingh Research and Development leveren de test-expertise. De Twentse Zorgacademie zorgt voor een passende groep gebruikers. Zoals mensen met milde cognitieve klachten of mensen met een beperking. Ook kan de organisatie mantelzorgers, professionals en studenten betrekken bij het testen.


7 december 2017

Partner- en leveranciersdag Twentse Zorgacademie

Een fotocompilatie van de vele leuke momenten op de Partner- en Leveranciersdag bij de Twentse Zorgacademie.  Een presentatie bij het Living Lab van de TZA en een bezoekje aan het Designlab van de Universiteit Twente met een rondleiding en een snelkookpansessie productontwikkeling. Bedankt allemaal voor jullie creatieve inbreng en de gezelligheid tijdens deze middag!


30 november 2017

Themadag 'Veilig(er) leven met zorgtechnologie'

Op 30 november ontvingen we bij de TZA een enthousiaste groep professionals op onze themadag. Dit keer zoomden we in op de bijdrage van zorgtechnologie aan de veiligheid van de gebruiker. Van sensoren die slimme waarschuwingen geven, tot middelen voor valpreventie en nog veel meer. De inbreng vanuit de groepen die aan de slag gingen met een case was inspirerend. Want wat is veilig? Wat is verantwoord? Wat is gebruiksvriendelijk? Niet alleen het praktische nut maar ook de ethiek kwamen aan bod.


16 oktober 2017

Roessingh Research and Development opent usability lab voor nieuwe zorgtechnologie

Roessingh Research and Development (RRD) heeft een nieuw Usability en User Experience Lab geopend. Bijzonder is dat de testen specifiek voor bepaalde doelgroepen kunnen worden uitgevoerd. Het lab is uitgerust met de nieuwste technologie om de gebruiksvriendelijkheid van nieuwe zorgtechnologie, zoals zorgapps, games en medical devices te kunnen testen. RRD werkt daarvoor onder meer samen met zorgprofessionals en patiënten. Het lab is ook voor andere bedrijven beschikbaar.

Het onderzoek richt zich op praktische vragen, zoals “Begrijpen de gebruikers hoe het product werkt?” en meer subjectieve vragen, zoals “Hebben mensen hier vertrouwen in?” en “Vinden ze het leuk?”. Allemaal belangrijke vragen die helpen om een succesvol nieuw product te introduceren.

Miriam Luizink, directeur van RRD vertelt: “Met het usability lab maken we kennis en ervaring die de experts bij RRD hebben opgebouwd in internationale onderzoeksprojecten toegankelijk voor anderen. We stellen daarvoor onze faciliteiten, een usability lab en labs om fysiologische parameters vast te stellen, beschikbaar. En in samenwerking met de Twentse Zorgacademie richten we ons specifiek op het testen van nieuw ontwikkelde technologie voor ouderen en hun zorgverleners.”

RRD usabilitylab (1).jpg

Usability en user experience testen


13 oktober 2017

Persbericht

Minister Bussemaker kent aanvraag RIF Twentse Zorgacademie toe

Enschede, 13 oktober 2017 - Minister Bussemaker heeft donderdag 12 oktober bekendgemaakt dat zij de aanvraag voor het Regionaal Investeringsfonds (RIF) van de Twentse Zorgacademie (TZA) honoreert. Dit betekent dat de TZA voor de komende vier jaar meer geld heeft om mbo-studenten nog beter voor te bereiden op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt.


Innovatieve stages
Volgens projectleider Eric Wolkotte biedt de TZA hiermee studenten de kans om goed aan te sluiten bij de arbeidsmarkt van de toekomst: “We zien dat er een enorme ontwikkeling is rond zorgtechnologie. Daarmee kunnen ouderen en mensen met een beperking (langer) zelfstandig en zelfredzaam blijven. De zorgprofessionals van nu en de toekomst kunnen bij de TZA worden getraind en opgeleid om zorgtechnologie te adopteren en toe te passen in de werksituatie. Denk bijvoorbeeld aan innovatieve stages voor ROC van Twente studenten. Daarnaast maken we met een aantal partijen een mobiel appartement. Daarmee kunnen studenten, burgers en professionals op diverse locaties in Twente beleven hoe ze zorgtechnologie kunnen gebruiken.”

Mbo-studenten voorbereiden op toekomstige arbeidsmarkt
Negen samenwerkingsverbanden tussen mbo-scholen en bedrijven hebben hun RIF aanvraag  toegekend gekregen, waaronder drie samenwerkingen binnen Zorg en Welzijn. Doel van het RIF is mbo-studenten nog beter voor te bereiden op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt, door hen al tijdens hun studie te laten werken met state of the art-technieken en -methoden. 

De Twentse Zorgacademie
De TZA is een regionaal en innovatief leerwerk-, test- en oefencentrum op het gebied van zorgtechnologie, gericht op het behoud van zelfstandigheid en zelfredzaamheid in de thuissituatie. De TZA is er voor studenten, professionals en burgers om laagdrempelig kennis te maken met zorgtechnologie en toepassingen. De TZA is een netwerkorganisatie van (zorg)ondernemers, overheid en onderwijs.
 


25 september 2017

Eerste studenten Introductie Zorgtechnologie

Dit zijn onze eerste 'afstudeerders' van de online module 'Introductie Zorgtechnologie'. Een enthousiaste en betrokken groep van Carintreggeland. De deelnemers waren zeer enthousiast en vinden dat dit eigenlijk wel verplichte kost moet zijn voor het personeel binnen zorginstellingen. Dat is een mooi compliment! Inmiddels hebben ook andere medewerkers van Carintreggeland, Aveleijn en het ROC van Twente zich aangemeld voor deze module.

Wil je ook op de hoogte zijn van de middelen die het (langer) thuis leven mogelijk maken? Volg dan ook de online module. De training heeft een accreditatie van 9 punten. Meld je nu aan.

Eerste cursisten.png

augustus/september 2017

Summer updates

  • Gerberit is leverancier geworden bij de TZA. In de badkamer van het appartement is een douchetoilet geïnstalleerd. Dit toilet is voorzien van eenvoudige bediening, reinigt met verwarmd water en heeft een droogsysteem.

  • BraintrainerPlus (Braintrainerplus en light) is eveneens leverancier geworden bij de TZA. De BrainTrainerPlus™ is een systeem dat ouderen met beginnende dementie, Korsakoff, Alzheimer of niet aangeboren hersenletsel (NAH) helpt het denkvermogen te stimuleren en het geheugen te trainen.

  • De Twentse Zorgacademie is er ook voor leveranciers en producenten, om producten te testen op gebruiksvriendelijkheid, gebruikservaring en relevantie. Het Living Lab van de TZA biedt een realistische zorgsetting plus de expertise van diverse partners. Er is een leaflet ontwikkeld om deze mogelijkheid onder de aandacht te brengen van geïnteresseerden.

TZA leaflet living lab.png

Test je innovatie

Als ontwikkelaar van zorgtechnologie wil je het beste product op de markt brengen. Het moet goed en gemakkelijk werken en bovenal worden gewaardeerd door de gebruikers. Of dit nu zorgverleners zijn of zorgvragers. Maar hoe optimaliseer je je prototype? Hoe zorg je voor
een bruikbare en nuttige innovatie waar gebruikers enthousiast over zijn. En waar vind je de mensen om het uit te proberen?
De Twentse Zorgacademie (TZA) helpt je verder!

30 juni 2017

Themadag 'Robots in Zorg & Welzijn'

Het was een zeer geslaagde themadag 'Robots in Zorg & Welzijn' bij de Twentse Zorgacademie. Projectleider Eric Wolkotte opende de bijeenkomst. Ruim 70 geïnteresseerden bezochten de lezing van dr. Somaya Ben Allouch van het Saxion over trends in zorgtechnologie. Haar boodschap was onder andere dat de zorgprofessional niet zonder robots en zorgtechnologie kan in de toekomst. Het omarmen van deze ontwikkeling is daarom noodzaak.

Daarna ging het gezelschap in een viertal groepen uiteen voor de workshops. Bij de Iron Hand, een ontwikkeling van Roessingh Research and Development (RRD)  konden de bezoekers ervaren hoe een handschoen ondersteuning biedt bij het vastpakken en houden van objecten. De kleine robot NAO (ofwel ZORA; een NAO met zorgsoftware) werd gedemonstreerd door Richard Evering i.s.m. Robin Bonnes van het Saxion. We zagen  hoe ze (?) bewegingsoefeningen voor kan doen, rekenles kan geven, een dansje doet etc.. Allemaal afhankelijk van het softwareprogramma dat wordt ingeladen. Verder waren er demonstraties in het appartement van TZA door Rob Nijhuis van de TZA, met allerlei zorgtechnologische snufjes waarmee het makkelijker wordt om langer thuis te blijven wonen. De vierde workshop werd gegeven door o.a. Michelle Heijblom en Renate Winters van Carint Reggeland. Aan de hand van verhalen van een zorgprofessional en een mantelzorger werd duidelijk gemaakt dat bij de implementatie van bijvoorbeeld een ZORA altijd de eindgebruiker en zijn/haar ondersteuners betrokken moeten worden voor een succesvol resultaat.

Presentatie 'Ouderen houden regie met technologie', Michelle Heijblom, Adri Vrieler-Verwey, Renate Winters

Presentatie 'Social Robots', Robin Bonnes

Allemaal heel erg bedankt voor de komst en we zien jullie graag terug bij onze volgende themabijeenkomst!


2 juni 2017

AVELEIJN NIEUWE PARTNER TZA

Onlangs is Aveleijn officieel partner geworden van de Twentse Zorgacademie. Hieronder vertelt Willem den Hartog ( Voorzitter Raad van Bestuur (CEO) Aveleijn) in het kort wat voor hen de meerwaarde van de samenwerking bij de TZA is.

‘Zorgtechnologie is belangrijk voor Aveleijn; het kan bijdragen aan een betekenisvol leven van onze cliënten en verwanten. Samenwerken met TZA is logische stap voor Aveleijn, zo kunnen wij  onze kennis en kracht bundelen gericht op meerwaarde voor onze cliënten, verwanten en medewerkers. ‘

Wij zijn erg blij met deze nieuwe partner. Een mooie aanvulling aan het brede palet aan organisaties uit de samenleving waar wij mee samenwerken.  

We hopen in de komende periode nog meer gemeenten, technische bedrijven, onderwijs- en  zorginstellingen te mogen verwelkomen als partner bij dit mooie samenwerkingsverband, de Twentse Zorgacademie!

LogoAveleijn_payoff_RGB.png

18 mei 2017

De Twentse Zorgacademie werd de 18e mei bezocht door derdejaars VMBO-leerlingen van het Vechtdal College, een christelijke school voor voortgezet onderwijs in Noordoost-Overijssel. De school heeft drie locaties: Hardenberg, Ommen en Dedemsvaart. Vanuit de locatie Dedemsvaart kwamen twee klassen van de kaderberoepsgerichte leerweg met profiel zorg en welzijn op bezoek.

De derdejaars VMBO-leerlingen hadden zich voorbereid met vragen en kregen in de TZA een rondleiding en uitleg over de trends en de toenemende rol van technologie in zorg en welzijn. Het was een leuke interactieve bijeenkomst waarin er o.a werd gediscussieerd over eigen regie, zelfbeschikking en ethiek in relatie tot zorg, welzijn en technologie. Bedankt voor jullie komst!


10 mei 2017

Nieuw! Module 'Introductie Zorgtechnologie'

Blended learning

Zorgtechnologie bevordert de zelfstandigheid, zelfredzaamheid en veiligheid thuis. Dat is belangrijk vanwege ontwikkelingen zoals vergrijzing, een toekomstig tekort aan verzorgend personeel en de beperkte belastbaarheid van de mantelzorgers. Dat vraagt ook om een nieuwe manier van werken. Zorg- en technische professionals ontwikkelen een coachende rol richting de zorgvrager en zijn of haar mantelzorgers. Maar hoe?
 
De Twentse Zorgacademie biedt een blended learning module 'Introductie Zorgtechnologie’, geschikt voor zorg- en andere professionals. De professional leert in 6 tot 8 uur wat zorgtechnologie is en kent de voor- en nadelen en de risico’s. Ook wet- en regelgeving komt aan bod.
 
Deze module is uniek in Nederland en draagt bij aan duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt, doordat de deelnemer de huidige ontwikkelingen op het gebied van zorgtechnologie kent en de vertaling kan maken naar de eigen werkcontext.
 
De online module wordt afgesloten met een bijeenkomst voor de studenten in ons 'Appartement van de Toekomst'. Een bijzondere ruimte in het pand van het ROC van Twente in Enschede met de laatste snufjes op het gebied van zorgtechnologie; robotica, e-health en domotica. 

Voor meer informatie of aanmeldingen kunt u contact opnemen met Rob Nijhuis of Eric Wolkotte via info@twentsezorgacademie.nl

Factsheet HR professional
Flyer deelnemers


5 mei 2017

Evaluatie iPad project in de wijk

Op initiatief van de Twentse Zorgacademie werd de afgelopen maanden tekst en uitleg gegeven over de bediening van tablets door studenten van het ROC van Twente. Studenten van het ROC van Twente gaven uitleg aan de seniore (wijk)bewoners van zowel De Bleekhof als de Lippink's hof van Livio. 

In april was de laatste bijeenkomst en alle deelnemers hebben een evaluatieformulier ingevuld. Zonder uitzondering is iedereen erg tevreden over de uitleg zelf. Ook werd de gastvrijheid en gezelligheid van deze bijeenkomsten hoog gewaardeerd. Bijna alle deelnemers zouden graaag nog een keer deelnemen. De studenten zelf zijn ook enthousiast over de belangstelling van hun 'leerlingen' en de goede sfeer in de groep.

De TZA gaat hier mee door en inmiddels zijn nieuwe rondes gepland. Wilt u ook tablet-lessen op uw locaties? Neem dan contact op met de Twentse Zorgacademie. Mail: info@twentsezorgacademie.nl of bel met 053-7271060.


24 februari 2017

In de afgelopen periode hebben we weer verschillende nieuwe leveranciers mogen verwelkomen bij de TZA. 

Livv Health heeft de Livv Mobiel ECG ter beschikking gesteld waarmee men, thuis of onderweg, op ieder moment zelf een ECG (hartfilmpje) maken en direct laten analyseren door de medisch specialisten. Het Mobiel ECG-apparaat is niet groter dan een bankpas. Door minimaal 30 seconden de vingers op de plaatjes te leggen, wordt een ECG gemaakt. Een mooie innovatie en het wordt zeer goed ontvangen merken wij.

 

Ook Axendo heeft een innovatie eHealthoplossing toegevoegd aan de TZA, namelijk het Kinemoto systeem. Het gaat om interactieve spellen (exergames) die ouderen en mensen met een beperking spelenderwijs stimuleren tot beweging en bijdraagt aan hun dagelijks plezier, samen met de mensen om hen heen.

Onder andere voetballen, appels vangen, ballen gooien op de kermis zijn laagdrempelige spellen die ze nu dagelijks met elkaar kunnen spelen. Regelmatig bewegen leidt tot minder valincidenten en minder ernstige gevolgen bij een eventuele val. Het vergroot de mobiliteit en daarmee de zelfredzaamheid.

 

Tot slot heeft de Staopstoelwinkel een op maat gemaakte staopstoel aan de TZA geleverd. Zij meten stoelen thuis bij hun klanten aan en zijn vooral gericht op mensen met rugklachten, zitproblemen en problemen met opstaan. Er zijn diverse aanpassingen mogelijk om een goede zitpositie te creëren. Een voorbeeld hiervan is nu te bekijken bij de TZA.

Mocht u als inwoner, mantelzorger, gemeente, zorginstelling of anderszins een keer willen komen kijken bij de TZA en onafhankelijk geïnformeerd worden over de mogelijkheden die zorgtechnologie en hulpmiddelen bieden om de zelfredzaamheid en autonomie te versterken, dan bent u van harte welkom!


14 februari 2017

iPad project in de wijk groot succes!

Zowel in De Bleekhof als in de Lippink's hof van Livio werd vanochtend flink geoefend op de tablet. Op initiatief van de Twentse Zorgacademie gaven studenten van het ROC van Twente seniore (wijk)bewoners tekst en uitleg over de bediening van tablets.

De opkomst was fantastisch! In totaal hebben ruim 30 deelnemers meegedaan. Na een korte algemene presentatie gingen de studenten met de senioren aan de slag. De deelnemers werden in groepjes van 2 of 3 begeleid. Er werden volop aantekeningen gemaakt over wat je allemaal kunt en hoe je dat moet doen. Velen hadden hun eigen tablet meegenomen. Dat het onderwerp onder senioren leeft is wel duidelijk. De studenten vinden het erg leuk om te doen en ook onze deelnemers zijn enthousiast.

De lessen vinden plaatst op 9 dinsdagochtenden, behalve in de schoolvakanties. De ambities zijn om dit project op termijn, samen met de partners van de TZA, ook in andere Twentse gemeenten uit te gaan rollen.

 

 


30 januari 2017

Open dag TZA smaakt naar meer

Afgelopen vrijdag was het zover, de eerste Open dag bij de Twentse Zorgacademie (TZA). Het was een groot succes, zowel qua aantal bezoekers, als wat betreft de mooie en zinvolle gesprekken. Inwoners uit Enschede en professionals konden bij de TZA aan de Wethouder Beversstraat in Enschede, kennis nemen van de mogelijkheden van thuiszorgtechnologie om langer thuis te kunnen blijven.

Er werden doorlopend rondleiding gegeven voor kleine groepjes geïnteresseerden, er vond een discussie met mantelzorgers plaats over mogelijkheden van ondersteuning door technologie en hulmiddelen en men kon zich inschrijven voor het deelnemen aan het testen van nieuwe apps en andere toepassingen rondom het thema gezondheid. Daarnaast waren er een aantal innovatieve producten aanwezig in het TZA appartement, waar men kennis mee kon maken.

Foto open dag 31 januari 2017.jpg

Al met al zijn er ruim 100 belangstellenden geweest tijdens deze Open Dag en we krijgen ook vanuit Twentse inwoners én professionals steeds meer praktische vragen omtrent de mogelijkheden van zorgtechnologie en hulpmiddelen in hun specifieke situatie. Dit willen we op korte termijn ook in andere gemeenten in Twente gaan organiseren. Hierdoor kunnen we, samen met het scholen en informeren van professionals, een mooie en onafhankelijke bijdrage leveren aan de bewustwording, acceptatie en inzet van zorgtechnologie en hulpmiddelen in Twente.

Het onderstaande filmpje van TV Enschede geeft een goede impressie van de Open dag:


25 januari 2017

Domotica voor mantelzorgers

Wij Mantelzorgers Enschede heeft op woensdag 25 januari een orientatie bezoek gebracht aan de Twentse Zorgacademie. Iedereen werd van harte welkom geheten bij Wij Mantelzorgers Enschede".  Namens de Twentse Zorgacademie was Rob Nijhuis gevraagd om een presentatie te houden aan onze groep. Tijdens zijn openingsspeech gaf hij aan dat de Twentse Zorgacademie is ontstaan uit een uniek samenwerkingsverband waarin onderwijs,zorg en techniek de handen ineen hebben geslagen. 

Van slimme waterkannen die zorgen dat je genoeg drinkt op een dag, tot apps waarmee je alle apparaten in je huis kunt bedienen. Wij Mantelzorgers Enschede maakte inspirerend kennis met de nieuwste technologie om het zorgen en langer thuis blijven wonen makkelijker maken. Het volledige verslag van deze bijeenkomst kunt u vinden op het forum van Wij Mantelzorgers Enschede: https://www.pggmenco.nl/jouw-communities/mantelzorg-enschede/praat-mee/topic/414  

 

Tijdens het Open Huis van de TZA vond een kringgesprek plaats over mantelzorg en technologie. Ongeveer 10 mantelzorgers (deels afkomstig uit de mantelzorg community Enschede) en burgers gingen met 10 partners van de TZA in gesprek. Doel: met elkaar na gaan op welke gebieden mantelzorgers nut kunnen hebben van technologie en voor welke problemen men graag een oplossing wil. Naast de partners Carintreggeland, Loohuis Communicatie en Gemeente, waaronder medewerkers van wijkteams namen ook Menzis en TSN deel aan het gesprek.

Menzis vertelde eerst over hun aanpak 24-uur bij mensen in huis. Door intensief te kijken, te spreken en te luisteren zijn praktische zaken boven tafel gekomen. Menzis gaat begin februari in een mantelzorgarena met inwoners in gesprek wat praktisch met deze informatie kan worden gedaan. Dit gesprek is bedoeld om te luisteren naar ervaringen van mantelzorger en zorgvragers en daaruit lessen te trekken voor de TZA en haar partners. 

Respijtzorg
Er kwam een vraag naar respijtzorg. Als een mantelzorger er even uit wil kan dan opvang worden geregeld voor de zorgvrager? Menzis heeft daarvoor een regeling. De invulling is afhankelijk van het verzekerd pakket en wordt soms door Handen in Huis uitgevoerd. Zorgorganisaties (Carintreggeland, TSN) hebben daarvoor ook een aanbod, soms 24-uur aan huis en soms met een (tijdelijke) opname van de zorgvrager. Ondersteuning voor een zorgvrager moet wel vertrouwd zijn. Wijkteams zijn ervoor om vragen van mantelzorgers te beantwoorden en waar mogelijk een passende oplossing aan te dragen.

Sleutelkastjes 
Mantelzorgers geven aan dat sleutelkastjes stigmatiserend en onveilig zijn. Hiervoor is er een oplossing bij de TZA. De elektronische deurklink kan op afstand worden geopend en men kan zorgmedewerkers ook toestemming geven om via een app op de telefoon binnen te komen. Deze toepassing is nog wel kostbaar, rond de € 500, -. Deze toepassing wordt nog niet vergoed. Men zal bij veel toepassingen ook altijd rekening moeten houden met een eigen bijdrage. Maar het is wenselijk dat zorgorganisaties nadenken over een passender aanbod dan de sleutelkastjes. 

Dwaaldetectie
Er wordt gevraagd naar dwaaldetectie. De toepassingen die binnen de TZA te zien zijn de Vlinder en de Zembro. Toepassingen die ervoor zorgen dat er een signaal komt bij de mantelzorger of meldcentrale wanneer de zorgvrager een van te voren bepaald gebied uit gaat. De zorgvrager kan zelf contact maken door op een SOS-knop te drukken. Als de zorgvrager dit niet meer kan zijn er mogelijkheden om in riem, halsketting, schoen een chip voor dit signaal in te bouwen. Een 82 jarige inwoner vraagt of implanteren ook mogelijk is, niet daar hij daar direct voorstander van is. Dit is inderdaad mogelijk. Humberto Tan heeft een chip laten implanteren om de poort van het Media Park binnen te komen. De toepassing van een zender in kleding of schoenen is nog niet bij de TZA te zien, wel het horloge dat dit kan ondersteunen. Een mantelzorger kan ook via zijn iPhone zien waar de zorgvrager zich bevindt. Hier speelt wel de privacy mee van de zorgvrager, maar het kan. Dit soort systemen werkt niet alleen buitenhuis, maar ook binnen. 
Huren en ruilen
De suggestie wordt gedaan om deze toepassingen ook te kunnen huren. Het zijn vaak toepassingen die niet zo lang nodig zijn. Een voorbeeld van huur is de gaskookbeveiliger, waarbij huur al mogelijk. Ook ruilen moet mogelijk zijn. Een ruilbeurs wordt als suggestie meegegeven,

Rolluikkast
Een praktische vraag is een rolluikkast voor mensen die in een rolstoel zitten en zo bij meer planken kunnen komen. Een soort apothekerskast. Een handgreep om iets van de vloer of hoger uit een kast te pakken werkt niet altijd als men onvoldoende kracht in de handen heeft. Hiervoor is de elektrische handschoen die bij Roessingh Research & Development is ontwikkeld wellicht een uitkomst. 

Vragen van mantelzorgers
Er komt ook de suggestie, dat de vraag van mantelzorgers meer gehoord moeten worden. Men hecht wel aan een spreekuur voor mantelzorgers. Een aanwezige mantelzorger heeft dat ook al aan de wethouder geadviseerd dat hij dat doet. 
Men heeft een behoefte aan een vraagbaak, waar men vragen kan stellen en naar producten kan vragen en ervaringen kunnen worden uitgewisseld. Men kan met technologische vragen bij de TZA terecht en de mantelzorg community Enschede is ervoor om ervaringen uit te wisselen. Wellicht dat dit ook iets voor andere gemeenten, zoals Hengelo.
Inzet studenten
De suggestie wordt gedaan om ROC en Saxion studenten producten te laten ontwerpen en maken. Dat gebeurt al. Als voorbeeld wordt een statafel genoemd die met Saxion is gemaakt om een zorgvrager zelfstandig uit bed te helpen. Een suggestie is ook om mantelzorgers als ervaringsdeskundigen bij het onderwijs aan ROC en Saxion studenten.

Klussendienst
Er is behoefte aan klussendienst, die helpt bij installatie, uitleg en reparatie van toepassingen. Een mantelzorger heeft zelf een stabiele bedplank voor zijn vrouw ontworpen ter ondersteuning van het eten. Zorgorganisatie zijn hier volgens de heer niet in geïnteresseerd. Meer leren van elkaar is de boodschap.

Aandacht voor autisten
Er wordt aandacht gevraagd voor autisten. Zij moeten vaak dingen voorgedaan krijgen, die veelvuldig herhaald worden voordat ze dat een handeling zelfstandig kunnen uitvoeren. Hierbij kunnen soms instructievideo’s helpen of een toepassing als de eWall, waarbij structuur en verschillende toepassingen via een TV scherm wordt geboden. De eWall is ontworpen door Roessingh Research & Development en is regelmatig bij de TZA te zien. 
Een belangrijke opmerking als afsluiting van een goed gesprek is: Ieder mens is uniek. Stel de goede vragen en luister goed. Want een alleen goede vraag leidt tot goede antwoorden.


26 januari 2017

Huis van de Toekomst Carintreggeland verplaatst naar TZA

In het Carintreggeland Huis Bellinckborg in Hengelo is het Huis van de Toekomst gevestigd. Een appartement met diverse technische innovaties zoals een sta-op-bed, een sonarsysteem, bewegingsapplicaties en dergelijke. Deze technologieën bieden ondersteuning waardoor mensen langer in de vertrouwde eigen thuissituatie kunnen blijven wonen. De Raad van Bestuur van Carintreggeland heeft besloten deze zorgtechnologie en hulpmiddelen onder te brengen bij de Twentse Zorgacademie (TZA).

Uitbreiden van Kennis

Na een bezoek van de TZA-projectgroep aan het Carintreggeland Huis van de Toekomst zijn de mogelijkheden besproken om het Huis van de Toekomst in de TZA door te ontwikkelen. Het onderbrengen van het Huis van de Toekomst binnen de TZA biedt meer mogelijkheden om met diverse regionale partijen de innovaties op het gebied van zorgtechnologie verder te ontwikkelen en biedt Carintreggeland de mogelijk om de opgedane kennis te delen. Door deze samenwerking wordt daarnaast een grote groep studenten, professionals en burgers bereikt.


Deelnemers gezocht!

PERSSILAA: Online oefenplatform in spelomgeving voor ouderen

De onderzoekers van Universiteit Twente en Roessingh Research and Development nodigen u van harte uit deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek.

Aanleiding en doel van het onderzoek – Een grote groep ouderen in Nederland is in meer of mindere mate kwetsbaar. Dit wil zeggen dat het risico in de reguliere zorg terecht te komen aanwezig is, en dat slechts een kleine verandering ervoor kan zorgen dat het dagelijks zelfstandig functioneren van een persoon in gevaar komt. Deze kwetsbaarheid is echter in veel gevallen rekbaar of zelfs omkeerbaar door bewustwording en oefening op drie factoren: gezonde voeding, fysieke beweging en geestelijke uitdaging. In PERSSILAA gebeurt dit door (thuis) te oefenen op hiervoor speciaal ontwikkelde programma’s die op internet via de computer kunnen worden bezocht: het online oefenplatform.

Uit onderzoek blijkt dat deze oefenmethoden een zeer positief effect hebben, maar vaak na korte tijd niet meer voldoende worden bezocht door de gebruiker. Daarom loopt er een onderzoek naar de effectiviteit van een oefenplatform dat op een bijzondere manier is vormgegeven, namelijk door er een spel aan te verbinden. Een testversie van dit spel is ontwikkeld en deze wordt nu ingezet om te achterhalen wat de sterke en zwakke punten ervan zijn, om tot een zo goed mogelijk eindproduct voor toepassing in de toekomst te kunnen komen. Hierbij is uw mening zeer van belang!

Wanneer komt u voor dit onderzoek in aanmerking? - U komt in aanmerking voor deelname aan dit onderzoek wanneer u in de leeftijd van 65 t/m 75 jaar bent. Een voorwaarde om mee te doen is dat u vertrouwd bent met het gebruik van moderne technologie, zoals computer (PC), tablet en/of smartphone. Een tweede voorwaarde is dat u geïnteresseerd bent in spelletjes – ongeacht hoe veel, vaak of wat u speelt. De reden hiervoor is dat wij niet verwachten mensen met een spel te kunnen motiveren tot het volhouden van een oefenprogramma wanneer zij spellen in het algemeen niet plezierig vinden.

Ook moet er een pc of laptop met internet tot uw beschikking staan, in het geval van een laptop liefst met een muis. Een versie voor tablet is in de laatste fase van ontwikkeling. Er is dus een mogelijkheid dat u te zijner tijd ook op de tablet kunt spelen.

Als u geïnteresseerd bent geraakt, kunt u een mail, met daarin uw naam, emailadres en telefoonnummer, sturen naar Frederiek de Vette (onderzoeker, Universiteit Twente), email: a.f.a.devette@utwente.nl. U ontvangt dan een bericht met aanvullende informatie over deelname aan deze test.


e-Healtweek 2017.jpg

Langer en makkelijker zelfstandig wonen door technische snufjes.
 

Kijk, doe, ervaar en vraag tijdens het open huis van de Twentse Zorgacademie!
 

Vrijdag 27 januari van 13.00 – 17.00
Wethouder Beversstraat 165 (in het pand van ROC van Twente)
7543 BK Enschede

 

Door de ontwikkelingen in de techniek is het steeds beter mogelijk om langer zelfstandig te wonen. Of om het simpelweg makkelijker te maken. Maar wat is er dan allemaal en hoe werkt dat dan? Hoe maak je zinvol gebruik van de technologische mogelijkheden? Of je nu zorg ontvangt of verleent. Veel mensen weten niet wat eHealth (zorg op afstand) precies inhoudt of wat het voor hen kan betekenen. Ook
mantelzorgers weten vaak niet wat er voor mogelijkheden zijn om zorg voor naasten en henzelf gemakkelijker te maken. De Twentse Zorgacademie (TZA) laat dat graag zien aan inwoners, mantelzorgers en professionals tijdens de landelijk eHealth-week. Aan de Wethouder Beversstraat, in het ROC van Twente, is een appartement ingericht met de nieuwste technische snufjes. Hier maak je kennis met en krijg je informatie over de huidige en toekomstige technische ontwikkelingen in de zorg. En eenvoudig te gebruiken.

Gevarieerd programma
U ziet en krijgt uitleg over handige technologie die helpt om langer thuis te wonen vanuit gemak en noodzaak. Er zijn voorbeelden te zien van aanpassingen in de woning, beeldschermzorg, thuismetingen en robotica. Zo is er een technische toepassing voor mantelzorgers en professionals om in contact te blijven als beginnende dementerenden buiten gaan wandelen. En u kunt ook zelf aan de slag.

Op 27 januari is er onder meer:
- een korte introductie over de TZA en de mogelijkheden van eHealth;
- rondleidingen met uitleg over de verschillende toepassingen (elk half uur);
- uitleg door studenten over gebruik van tablet/i-pad en/of PC;
- gesprek met mantelzorgers over mogelijkheden van technologie voor mantelzorgers zelf of hun naasten;
- willen we graag uw ervaringen horen, wat u mist of denkt nodig te hebben;
- informatie van en vragen aan de partners van de TZA.


De Twentse Zorgacademie (TZA) is een samenwerking van onderwijs, kennis- en zorginstellingen, technische bedrijven en overheid. De TZA is hét regionale innovatieve leerwerk-, test-, oefen en voorlichtingscentrum op het gebied van zorgtechnologie en toepassingen gericht op het behoud van zelfstandigheid en zelfredzaamheid thuis.

Bereikbaarheid
De TZA is bereikbaar met buslijn 1: uitstappen bij bushalte Utrechtlaan
(www.9292.nl).
Met de auto/fiets: de parkeerplaats bevindt zich aan de Industriestaat (120) in
Enschede.


Carintreggeland en Saxion ook officieel partner van de TZA

Onlangs zijn zowel Carintreggeland als Saxion officieel partner geworden van de Twentse Zorgacademie. Hieronder vertellen Heidi de Bruijn (lid RvB Carintreggeland) en Hans Weusthof (directeur Saxion academie Mens en Maatschappij) in het kort wat voor hen de meerwaarde van de samenwerking bij de TZA is.

Hans Weusthof, Saxion: "Saxion kent Living Technology als strategisch speerpunt. Dit betekent dat wij ook in de wereld van zorg & welzijn onze studenten leren gebruik te maken van moderne technologie. Saxion wil toonaangevend onderzoek verrichten op het snijvlak van technologie, menselijk gedrag en zorg & welzijn en deze kennis toepassen in de praktijk en verankeren in het onderwijs. Op deze manier rusten wij onze studenten nog beter uit voor de toekomst."

Heidi de Bruijn, Carintreggeland: “De ontwikkelingen binnen de (zorg)technologie zijn erg belangrijk voor Carintreggeland. Het helpt onze klanten en leden beter zelf regie te houden over hun leven. Met TZA bundelen en delen we onze krachten om goed te kunnen anticiperen op de veranderende wensen van onze klanten en leden.“

Wij zijn erg blij met deze twee nieuwe partners en hopen in de komende periode nog meer gemeenten, technische bedrijven, onderwijs- en  zorginstellingen te mogen verwelkomen als partner bij dit mooie samenwerkingsverband, de Twentse Zorgacademie!

samenwerken.jpg

Twente is Europese voorbeeldregio Gezond Ouder Worden

Gezond ouder worden 2.png

7 december 2016 heeft Günther Oettinger,  Europees Commissaris voor Digitale Economie en Samenleving aan Twente de status toegekend van een voorbeeldregio Gezond Ouder Worden. De bijbehorende Award is in Brussel overhandigd aan Jan Binnenmars, wethouder Twenterand, coördinerend namens de 14 Twentse gemeenten.

Tijdens de driedaagse Europese Summit over digitale innovatie voor actief en gezond ouder worden (http://ec.europa.eu/research/conferences/2016/aha-summit/index.cfm?pg=home) krijgen 74 voorbeeldregio’s uit Europa deze status, waaronder nog 4 Nederlandse regio’s. In de regio Twente staan de werkzaamheden van de Universiteit Twente, Roessingh Research and Development en de Twentse Zorgacademie, onder meer aan de basis van de toekenning.

Aansprekende initiatieven op dit thema binnen de regio zijn PERSSILAA en Langgezond.nl die momenteel in Enschede, Hengelo, Tubbergen en Twenterand worden toegepast. Deze initiatieven richten zich op de ontwikkeling en implementatie van door technologie ondersteunde diensten die mensen in staat stellen zelfstandig hun vitaliteit op peil te houden. Zo wordt er regelmatig een zelfcheck op gezondheid gestuurd naar mensen boven de 65, worden mensen met een risico op gezondheidsklachten uitgenodigd voor een uitgebreidere check en krijgen mensen (digitale) preventie activiteiten aangeboden op het gebied van beweging, voeding of kennis/geheugen. De Twentse Zorgacademie is het innovatieve leerwerk-, test- en oefencentrum op het gebied van zorgtechnologie en toepassingen gericht op zorg thuis. Samen met zorg- en kennisinstellingen, gemeenten en bedrijven richt de TZA zich op technologie en toepassingen die het zelfstandig thuis blijven wonen bevorderen. Inwoners en professionals kunnen er terecht voor informatie en kennismaking met zorgtechnologie. Bedrijven kunnen hun toepassingen in de praktijk testen.

Onder de noemer Vitaal Twente wordt kennis en kunde van deze maar ook andere partijen in Twente gebundeld om zo de vitaliteit van onze Twentse burger te bevorderen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Miriam Vollenbroek-Hutten, voorzitter Vitaal Twente, m.m.r.hutten@utwente.nl, +31 622386673


Geslaagde themabijeenkomst Digitaal communiceren in de zorg

Op vrijdag 11 november jl. heeft de TZA (Twentse zorgacademie) een themabijeenkomst omtrent ‘digitaal communiceren in de zorg’, georganiseerd.

Door de snelle ontwikkelingen in de zorgtechnologie is er steeds meer mogelijk en zijn we beter in staat om een goede aansluiting te vinden op de individuele zorgbehoeften. Tijdens de bijeenkomst, die drukbezocht was door diverse zorgprofessionals en bestuurders, presenteerden gastsprekers de actuele ontwikkelingen binnen hun vakgebieden en was er daarnaast voldoende tijd gereserveerd voor de uitvoering in de praktijk. Deze combinatie werd enthousiast ontvangen door de deelnemers. De themamiddag leverde naast een goede samenwerking mooie inzichten op, welke bijdragen aan doorontwikkeling en kwaliteitsverbetering op het gebied van digitaal communiceren in de zorg. Mooie inspiratie voor een nieuw te organiseren themamiddag bij de TZA. Wordt vervolgd!

Overzichtsfoto 11 november.jpg

Huis van de Toekomst Carintreggeland verplaatst naar TZA


HENGELO-   In het Carintreggeland Huis Bellinckborg in Hengelo is het Huis van de Toekomst gevestigd. Een appartement met diverse technische innovaties zoals een sta-op-bed, een sonarsysteem, bewegingsapplicaties en dergelijke. Deze technologieën bieden ondersteuning waardoor mensen langer in de vertrouwde eigen thuissituatie kunnen blijven wonen. De Raad van Bestuur van Carintreggeland heeft besloten deze zorgtechnologie en hulpmiddelen onder te brengen bij de Twentse Zorgacademie (TZA).

 

Uitbreiden van Kennis

Na een bezoek van de TZA-projectgroep aan het Carintreggeland Huis van de Toekomst zijn de mogelijkheden besproken om het Huis van de Toekomst in de TZA door te ontwikkelen.

Het onderbrengen van het Huis van de Toekomst binnen de TZA biedt meer mogelijkheden om met diverse regionale partijen de innovaties op het gebied van zorgtechnologie verder te ontwikkelen en biedt Carintreggeland de mogelijk om de opgedane kennis te delen. Door deze samenwerking wordt daarnaast een grote groep studenten, professionals en burgers bereikt.

 

Open dag
Aanstaande vrijdag 27 januari 2017 van 13.00 – 17.00 uur organiseert de TZA een Open dag in het kader van de nationale e-Healthweek. De TZA is gevestigd aan de Wethouder Beversstraat 165 in Enschede (in het pand van ROC van Twente). De innovaties uit het Huis van de Toekomst van Carintreggeland worden hier in de loop van 2017 definitief ondergebracht. Meer informatie is te lezen op de site www.twentsezorgacademie.nl.

 

Twentse Zorgacademie (TZA)
De Twentse Zorgacademie (TZA) is het regionale innovatieve leerwerk-, test- en oefencentrum op het gebied van zorgtechnologie en toepassing gericht op het behoud van zelfstandigheid en zelfredzaamheid in de thuissituatie. Gemeenten en inwoners kunnen bij de TZA terecht voor informatie en kennismaking met zorgtechnologie gericht op zelfstandigheid in de thuissituatie. Technische bedrijven en ontwikkelaars kunnen producten en diensten testen en verder ontwikkelen. Studenten en (zorg)professionals kunnen bij de TZA bij- en nascholing volgen middels de maatwerkmodules en themabijeenkomsten. Carintreggeland is één van de partners van de Twentse Zorgacademie.

Over Carintreggeland

Carintreggeland is een zorgorganisatie in Twente en biedt klanten met oprechte aandacht professionele ondersteuning op het gebied van zorg, wonen, gezondheid en welzijn.

 

 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

Eric Wolkotte, projectleider Twentse Zorgacademie, 06  3760 4485.

Voor informatie over Carintreggeland kunt u contact opnemen met Afdeling communicatie  Carintreggeland, telefoon 06 3435 9630.

Leveranciersmiddag TZA 30 september

Op vrijdag 30 september hebben Loohuis, Technische Unie en de TZA een leveranciersmiddag georganiseerd. Deze middag zijn ondernemers en vertegenwoordigers uit diverse bedrijfstakken geïnformeerd over de doelstellingen en de mogelijkheden van de TZA.

In twee interactieve presentaties werd er van gedachten gewisseld over kansen en mogelijkheden die de TZA te bieden heeft.
Daarna volgde een rondleiding door de TZA in twee groepen en onder genot van een hapje en drankje werd er verder gepraat over gezamenlijke betrokkenheid bij de woon/zorgtechnologie agenda. De demografische ontwikkelingen, financiering en (overheid)beleid, de zorg zal de komende jaren worden geconfronteerd met uitdagingen. Deze raken ons allemaal en zal voor eenieder vanuit de eigen invalshoek
een uitdaging worden. De TZA kan een rol spelen bij introductie van relevante woon/zorgtechnologie.14 september 2016

Partnerschap TZA en Carintreggeland

Sinds 13 september jl. is het officieel: zorginstelling Carintreggeland is partner van de Twentse Zorgacademie (TZA). Carintreggeland is een organisatie voor wonen, welzijn en zorg die mensen in staat wil stellen de kwaliteit van hun bestaan zoveel mogelijk te verbeteren of zo te houden. Het doel van de samenwerking tussen TZA en Carintreggeland is om cliënten en (aankomende) professionals mee te nemen in de mogelijkheden om met inzet van zorgtechnologie en hulpmiddelen die de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van mensen thuis te vergroten.

Steeds meer zorginstellingen en gemeenten vinden hun weg naar de TZA, zodat de medewerkers en burgers de meest actuele en praktische kennis en kunde opdoen rondom zorgtechnologie. Bijvoorbeeld door deel te nemen aan themabijeenkomsten en de geaccrediteerde nascholing.

Carintreggeland zal medebepalend zijn in de toekomstige koers van de TZA, samen met de huidige en toekomstige partners van de TZA. Zij gaan mee doen in het testen van innovatieve producten en diensten. Daarnaast denken ze mee in de ontwikkeling van onze geaccrediteerde lesmodules en bijeenkomsten voor studenten en professionals en delen zijn hun kennis en ervaringen met het innovatieve Het Huis van de Toekomst.


12 september 2016

Vulkon levert kookbeveiliging

Opnieuw mogen we een nieuwe leverancier verwelkomen in de TZA. Vulkon kookbeveiligers gaat twee kookbeveiligers installeren in onze huiskamer! Een voor koken met gas en een voor elektrisch koken. Een van de meest voorkomende oorzaken van brand is een pan die oververhit raakt en vlamvat. Vulkon heeft voor alle methodes van koken een beveiliger ontwikkeld die voorkomt dat de vlam in de pan slaat. Deze gepatenteerde beveiligers zijn van een CE normering voorzien en kunnen veel psychische, fysieke en materiële schade voorkomen.


11 juli 2016

Geslaagde Themamiddag Twentse Zorgacademie

Vrijdag 8 juli heeft de 1e themamiddag van de Twentse Zorgacademie plaatsgevonden. De Twentse Zorgacademie (TZA) is het regionale innovatieve leerwerk-, test- en oefencentrum op het gebied van zorgtechnologie en toepassingen gericht op het behoud van zelfstandigheid en zelfredzaamheid in de thuissituatie.

Er waren ruim 80 professionals vanuit 13 verschillende zorgorganisaties aanwezig bij deze bijeenkomst. Jantine van der Velde van Livio vertelde over haar werk als ergotherapeut en hoe zij technologie en hulpmiddelen inzet bij het vergroten van zelfredzaamheid van cliënten, maar ook de dilemma’s die dat soms met zich mee brengt. Daarna gingen de professionals, in verschillende ruimtes, zelf aan de slag. Op basis van de indeling van Vilans over consumentenelektronica in de zorgzijn zij met elkaar in gesprek gegaan en hebben kennis en ervaringen gedeeld over hoe zij technologie en hulpmiddelen nu inzetten in de dagelijkse praktijk én welke mogelijkheden er nog meer zijn.

Na dit intermezzo nam Hermie Hermens, professor Telemedicine van Roessingh Research & Development, de deelnemers mee in het verleden, heden en de toekomst van zorgtechnologie. Dat ging van simpele stappenteller tot een pil die allerlei informatie overpatiënten meet en doorgeeft. Ook de vragen en uitdagingen waar we met elkaar voor staan kwamen aan bod.

Er kwamen veel reacties, blijken van herkenning en vragen naar voren en er is vanuit de professionals veel behoefte aan kennis en informatie over het onderwerp zorgtechnologie. Op 11 november staat de 2e themamiddag gepland en de eerste aanmeldingen zijn al binnen. Naast deze themamiddagen voor zorgprofessionals zullen ook bijeenkomsten voor andere beroepsgroepen, burgers en mantelzorgers worden georganiseerd. Vanaf najaar 2016 worden ook diverse blended learning modules rondom het thema zorgtechnologie voor professionals verzorgd door de Twentse Zorgacademie.

Al met al kijkt de organisatie terug op een zeer geslaagde middag!


 

17 juni 2016

Twentse Zorgacademie in de Kopgroep van het Zorgpact!

De Twentse Zorgacademie maakt vanaf heden deel uit van de Kopgroep van het Zorgpact. De Kopgroep vormt de voorhoede van de Zorgpactbeweging; koplopers zijn stuk voor stuk voorbeelden van hechtere samenwerking in de zorg, die zich richten op de goed toegeruste zorgprofessional nu en in de toekomst. De Kopgroep is een community en een inspiratiebron. Onder elkaar wisselen wij met andere koplopers kennis en ervaringen uit om van en met elkaar te leren. We hopen anderen te inspireren om ook tot goede samenwerking te komen, door onze lessen en resultaten te delen. Kijk voor meer informatie op www.zorgpact.nl/kopgroep.

Over het Zorgpact
Alle veranderingen in zorg en welzijn vragen om andere, nieuwe vaardigheden van de mensen die in de zorg werken. En dus ook om goed zorgonderwijs. Om zo te komen tot betere zorg voor iedereen door goede opgeleide, kundige zorgprofessionals, nu en in de toekomst. Hiervoor is samenwerking tussen zorgopleidingen, zorgaanbieders en lokale overheden op regionaal niveau cruciaal. Het Zorgpact jaagt de samenwerking tussen deze partijen aan, zodat zij kunnen inspelen op de veranderingen. Het Zorgpact geeft goede voorbeelden van deze samenwerkingen een podium in de Kopgroep, stimuleert de gezamenlijke aanpak via regionale Zorgpacten en kijkt naar belemmeringen voor goede samenwerking om deze op te lossen. Het Zorgpact is een initiatief van het Kabinet. Kijk voor meer informatie op www.zorgpact.nl  


 

Uitnodiging Themamiddag Zorgtechnologie

Van het gebruik van virtual reality, tot digitale consulten en bewegingssensoren. Nederland staat voor belangrijke uitdagingen in de gezondheidszorg. Ben jij als zorgprofessional op zoek naar meer informatie over zorgtechnologie? Ben je nieuwsgierig naar de huidige stand van zaken en naar de toekomst van technologische toepassingen in de zorg? Meld je dan aan voor deze themamiddag!

 

Themamiddag Zorgtechnologie van de Twentse Zorg Academie

8 juli a.s.

van 13:30 tot 17:00 uur in Enschede.

Meld je aan via info@twentsezorgacademie.nl

 

Of je nu werkt als verzorgende, verpleegkundige, wijkcoach of consulent: tijdens de Themamiddag Zorgtechnologie nemen sprekers Jantine van der Velde, Ergotherapeut bij Livio en Hermie Hermens, Professor Telemedicine van Roessingh Research & Development ons mee in heden en toekomst van zorgtechnologie in de beroepspraktijk.

De Themamiddag Zorgtechnologie is van 13:30 – 17:00 uur, is kosteloos en vindt plaats bij de TZA aan de Wethouder Beversstraat 165 in Enschede. We sluiten de middag af met een mogelijkheid tot netwerken met een drankje. Neem voor vragen contact op met Rob Nijhuis, info@twentsezorgacademie.nl

 


 

22 januari 2016

22 januari vond de eHealth Steden Estafette plaats bij de Twentse Zorgacademie (TZA) in Enschede. We blikken terug op een inspirerende middag! Eelco Eerenberg ging deze middag in op de integrale aanpak in Enschede in 'De inclusieve stad' en de TZA heeft zich goed gepresenteerd. Ook hebben we vanuit de verschillende workshops goede suggesties verzameld om de gemeente Enschede op weg te helpen naar een integrale aanpak met behulp van eHealth. Mocht u geïnteresseerd zijn in deelname aan de TZA, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.