• Universiteit Twente (map)
  • 500 Hengelosestraat
  • Enschede, 7521 AN
  • Netherlands

In Nederland alleen al zijn er 1 miljoen mensen met diabetes. Mensen met diabetes voeren dagelijks strijd om hun bloedsuikers onder controle te krijgen maar ook om de gevolgen van diabetes te beperken. De gevolgen van diabetes zijn groot, denk maar eens aan problemen met ogen, nieren, bloedvaten en voeten of zelfs overlijden.

Er wordt veel onderzoek gedaan naar diabetes vanuit verschillende invalshoeken, maar de ziekte heeft nog steeds geheimen voor ons. Daarnaast zijn er we ook nog steeds niet in geslaagd de ziekte omvang en ziektelast te reduceren. Daarom is samenwerking en onderzoek naar diabetes nodig.

Omdat niet iedere diabetes patiënt dezelfde is, zal veel meer inzicht verkregen moeten worden in de individuele risicofactoren en werkingsmechanismen bij de individuele diabetes patiënt en moeten behandelingen verder gepersonaliseerd worden. Er worden in diverse projecten en initiatieven momenteel stappen in de goede richting gezet, maar dit is niet genoeg. Grootschalige, multidisciplinaire samenwerking is nodig om diabetes de baas te worden.

Wij nodigen u graag uit om hier op 12 februari 2019 een begin mee te maken.

Tijdens het programma wordt u op de hoogte gebracht van lopende initiatieven rondom diabetes en de laatste ontwikkelingen in de behandeling/aanpak, maar ook preventie hiervan.

Graag laten we ons door de sprekers en door u inspireren om tot een multidisciplinair diabetes netwerk in Oost-Nederland te komen en onze gezamenlijke ambitie om diabetes en haar impact te reduceren, handen en voeten te geven.

Dit inspirerende programma wordt georganiseerd door Vitaal TwenteTOPFIT en Personalized eHealth Technology (strategisch programma TechMed Centre).  

Meer informatie en aanmelden