• The Gallery (map)
  • 500 Hengelosestraat
  • Enschede, Overste, 7521 AN
  • Netherlands

De zorgvraag verandert van grote interventies naar preventie en monitoring waarbij steeds meer regie bij de patiënt komt te liggen en technologie een steeds grotere rol krijgt. Deze veranderingen zijn de grotere drivers voor een betere en goedkopere zorg. Het is hierbij essentieel dat alle actoren in de zorg hierin hun verantwoordelijkheid nemen en hun beleid hierop fundamenteel gaan aanpassen. Zo zien we dat de financiering in de zorg verandert naar een systeem van value based healthcare. 

Succesvolle implementatie van nieuwe businessmodellen worden toegelicht aan de hand van voorbeelden zoals; behandelen van een gehele zorglijn, systematische meting van sociale impact en zorgprijs, en pay-per-use modellen. 

Smart partnering wordt steeds meer ingezet om gemakkelijker toegang te krijgen tot nieuwe markten. Voorbeelden zijn Living Labs, consortiavorming bij subsidievoorstellen en coaching/stimulatie door grotere organisaties.

Na een ethische side-step op huidige en toekomstige meting van de zorgprijs, discussieert een expert panel met de aanwezigen hoe bedrijven het beste kunnen anticiperen op de veranderingen in de zorgwereld. 

VOOR WIE Dit event is essentieel voor iedereen in de medische sector en speciaal gericht op onderzoekers, start-ups, scale-ups en MKB in de medische technologie. 

WANNEER Donderdag 5 juli, 10:00-16:30 

WAAR The Gallery, Hengelosestraat 500 (7521 AN) in Enschede

VOERTAAL Nederlands

De Twentse Zorgacademie houdt hier als een van de Living Labs een presentatie over de methoden voor samenwerking. Waarom werkt de coöperatieve vereniging? Waar zetten we op in? Hoe zorg je voor implementatie van technologie in de zorg, met veranderende rollen voor de verschillende stakeholders?