Een activiteit van Vitaal Twente

Vitaal Twente organiseert elke 4e donderdag van de maand een lunchbijeenkomst waar bij
kennisuitwisseling en netwerken centraal staan, vaak rond een bepaald thema.

In deze lunchbijeenkomst van Vitaal Twente willen we u graag informeren over het eHealth
technologie programma op de Universiteit Twente. Prof. dr. ir. Hermie Hermens is betrokken bij het opzetten van een UT-breed eHealth technologie programma en praat u hierover bij en over de samenhang met Vitaal Twente.
Daarnaast stellen twee nieuwe partners van Vitaal Twente zich voor en introduceren ze beiden een concreet idee dat ze graag met u verder willen oppakken. Doel van de voorgestelde initiatieven is om direct met de zaal matches te maken om het initiatief samen verder te brengen. Waar kunt u matchen met ZGT en KNGF?

Programma
12:00 Welkom met lunch en korte introductie over Vitaal Twente

  • eHealth technologie programma op de UT, Hermie Hermens, Universiteit Twente.
  • Presentatie KNGF & introductie initiatief, Martin Vloedgraven, KNGF (KoninklijkNederlands Genootschap voor Fysiotherapie).
  • Presentatie ZGT & introductie initiatief, Rob van den Berg, ZGT (Ziekenhuis GroepTwente). 

13:00 Matchmakingsvorm om van de 3 gepresenteerde ideeën tot projecten te komen

13:50 Wrap-up: matches & afspraken concreet maken

Graag aanmelden in verband met de lunch, via Simone Boerema: s.t.boerema@utwente.nl

Flyer programma